Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Pravidla účasti na akcích, poplatky.

10.       Pravidla účasti na akcích s poplatky

1.  Dotované akce jsou výhradně určeny pro postižené roztroušenou sklerózou. Výjimkou mohou být jen průvodci a asistenti imobilních osob s RS a průkazem ZTP-P.
V případě volného místa se jich mohou zúčastnit i jiné osoby, které RS nemají,
avšak za plnou cenu.

2.  Základní podmínkou účasti na akcích je provedená platba všech účastnických
a členských poplatků, a to i za předchozí léta.

 

3.  Zájemce, každou akci, na kterou se přihlašuje, zahrne do připojené Závazné přihlášky, kterou odevzdá podle uvedených pokynů. Podmínkou pro jeho zařazení do akce
je včasné odevzdání zcela vyplněné přihlášky včetně doporučení neurologa. Tiskopis Závazné přihlášky zašleme na vyžádání zájemcům elektronicky nebo poštou, jinak je také
ke stažení na www.roska-praha.cz

4.  Účastnický poplatek postižených RS, kteří nejsou členy organizace, je o 25 % vyšší
než u platících členů. I přitom jsou všechny poplatky dotovány. Při uplatnění členské ceny se účastník prokáže dokladem o zaplacení členského příspěvku organizaci Roska Praha za předchozí léta a současně za rok 2016.

5. Účastník předem zaplatí buď v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Způsob platby dohodne (sdělí) (s) vedoucím (u) akce. Může platit za více akcí najednou. Na platební doklad doplní příslušný(é) variabilní symbol(y) platby akce(í), které(ých) se zúčastní. Případné vratky se provádí zásadně bezhotovostní platbou. Také proto je bezpodmínečně nutné, aby každý nahlásil číslo svého bankovního účtu.

6.  Platbu stanoveného poplatku prokáže účastník tím, že doklad o úhradě předloží vedoucímu akce.

7.  Můžete-li, rádi přivítáme i vyšší částky než jsou stanovené poplatky. Předem děkujeme.

 

Schváleno výkonným výborem v Praze dne 04. 01. 2016

Mgr. Daniela Bláhová v. r.

      předseda organizace Roska Praha

 

Další informace

Výroba svícnů a malování na svíčky

vyroba svicnu a malovami na svicky

Procvičování paměti a kognitivních funkcí

Procvicovani pameti

Rehabilitační plavání

Rehabilitacni plavani

Centrum pracovní rehabilitace

Asistence

Vaříme při RS

Obalka

Cvičení HATHA JÓGY

Joga

Časopis NRZP"Mosty"

mosty

 

Vydavatelství

Kromě Časopisu Roska nabízí spolek Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikací nejen ze své vydavatelské činnosti