Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Lékové interakce potravy, nápojů, koření a léčivých rostlin

PharmDr. Josef Suchopár

DrugAgency, a. s., Praha

V odborné literatuře narůstá počet odborných publikací o lékových interakcích nápojů, koření a léčivých rostlin. Souvisí to s rozvojem „západní“ klasické medicíny v Číně, Indii a dalších asijských zemích, kde se se stoupající životní úrovní léky i ostatní klasická medicína založená na důkazech stává finančně dostupnou pro široké vrstvy obyvatel. Takoví lidé však neopouští tradiční rostlinnou terapii, na kterou jsou zvyklí, což vede k řadě problémů, neboť řada rostlin působí na metabolismus našich klasických „západních“ léků. Protože i u nás řada pacientů užívá rostlinné přípravky, můžeme stále častěji očekávat případy „neočekávaných“ snížení účinnosti nebo naopak předávkování klasickými léčivými přípravky (1).

Číst dál...

Roztroušená skleróza z pohledu lékaře

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění CNS, které provází jednak zánět s poškozením myelinu, který vede ke ztrátě myelinu (demyelinizaci), jednak neurodegenerace, která se projevuje poškozením axonů (axonální lézí). Míra demyelinizace a degenerace je závislá na formě a délce onemocnění.

Číst dál...

Roztroušená skleróza mozkomíšní a riziko osteoporózy

Povědomí o riziku rozvoje osteoporózy je u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS) v současnosti již dosti rozšířené.

Tento článek se pokouší osvětlit základní principy fungování látkové přeměny (metabolismu) kostní hmoty a na jejich pozadí i mechanismy, které se uplatňují ve vzniku osteoporózy a zvýšeného rizika zlomenin u pacientů s RS. V závěru zmiňuje vhodná a dostupná opatření, která by měli lékaři, kteří se o nemocné s RS starají, přijmout u každého pacienta.

Číst dál...

Management terapie RS ve světle současných biologických léčiv

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Demyelinizační onemocnění, zejména roztroušená skleróza (RS), která tvoří jejich největší skupinu, představují zdravotně a sociálně–ekonomicky velmi závažná onemocnění. RS postihuje převážně mladé jedince, častěji ženy. Prognóza roztroušené sklerózy a její časné manifestace v podobě klinicky izolovaného syndromu (CIS) se zásadně změnila v posledních letech, kdy nástup moderních biologických léčiv přinesl zásadní zvrat u jinak progresivního onemocnění, které zpravidla vedlo k trvalé invaliditě.

Číst dál...

Majú kortikoidy a azathioprin stále miesto v liečbe roztrúsenej sklerózy?

V dnešnej dobe pri nástupe nových a nových možností biologickej liečby je často kladená otázka, či majú kortikoidy a azathioprin stále svoje miesto v liečbe roztrúsenej sklerózy (RS). Odpoveďou je áno. Najmä kortikoidy majú svoju nezastupiteľnú úlohu v liečbe tejto chronickej a invalidizujúcej choroby.

Číst dál...

Další informace

Rehabilitační plavání

Rehabilitacni plavani

Ergoterapii, arteterapii - Výroba andělů

Ergoterapie Vyroba Andelu

3. mezinárodní setkání v Horní Bečvě.

Roska slovensko

Centrum pracovní rehabilitace

Asistence

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vaříme při RS

Obalka

Cvičení HATHA JÓGY

Joga

Vydavatelství

Kromě Časopisu Roska nabízí spolek Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikací nejen ze své vydavatelské činnosti

 

Časopis NRZP"Mosty"

mosty