Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Rudý slon v Pragovce

Nabízí :

Pilotní turnus  příměstského výtvarného relaxačního tábora pro děti, které sami mají RS nebo jejichž rodinní příslušníci mají RS.

Momentálně jde o pilotní turnus, který se bude konat od 6. do 10. srpna v Praze.

Další informace

Procvičování paměti a kognitivních funkcí

Procvicovani pameti

Výroba z FIMO hmoty

Ergoterapie

3. mezinárodní setkání v Horní Bečvě.

Roska slovensko

Centrum pracovní rehabilitace

Asistence

Vaříme při RS

Obalka

Cvičení HATHA JÓGY

Joga

Časopis NRZP"Mosty"

mosty