Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Dovolujeme si Vás informovat o tom, že Vládní výbor pro osoby se
zdravotním
postižením vyhlásil  XXVII. ročník Ceny  VVOZP za publicistické práce
zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma
Společně napříč generacemi.

Cena i fotografická soutěž jsou vyhlašovány s cílem upoutat pozornost
médií
k tématu zdravotního postižení a jejich prostřednictvím pozitivně
ovlivňovat mínění a postoje veřejnosti vůči lidem se zdravotním
postižením.

Cena VVOZP je udělována za publicistické práce na téma zdravotní
postižení
ve třech kategoriích – televizní, rozhlasové a tiskové. Ve všech
kategoriích mohou být díla uveřejněna také prostřednictvím internetu.
Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020.

Publicistická díla lze přihlašovat do 30. září 2020 (rozhoduje razítko
podací pošty nebo osobní doručení do podatelny Úřadu vlády ČR) na
adresu:

Úřad vlády ČR
Sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Dílo se předkládá ve 3 kopiích.
Nebo je možné zaslat přihlášku i díla v elektronické podobě na e-mail
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Bližší informace a podmínky pro přihlášení naleznete v přiložených
Propozicích Ceny VVOZP.

Fotografická soutěž na téma Společně napříč generacemi
Do  fotografické  soutěže  mohou  být  přihlášeny  takové fotografie,
které
nejlépe  poukazují  na  soužití  mezi  generacemi  ve  vazbě  na  
zdravotní
postižení, na solidaritu, vzájemnou pomoc a interakci.

Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro osoby
se
zdravotním postižením, a to na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 15. října
2020
. Fotografie se zasílají ve formátu JPG ve velikosti max. 6 MB.
Přihlásit
se mohou profesionálové i amatéři z České republiky. Do soutěže budou přijaty od každého autora maximálně 3 snímky.

Bližší informace pro přihlášení naleznete v přiložených Propozicích
fotografické soutěže.

Propozice_Cena_VVOZP_2020.pdf

Propozice_fotografická_soutěž_2020.pdf


Odkaz na internetové stránky s informacemi:
http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvozp/cena-za-publicisticke-prace/vyhlaseni-xxvii--rocniku-ceny-vvozp-za-publicisticke-prace-zamerene-na-tema-zdravotniho-postizeni-a-fotograficke-souteze-spolecne-napric-generacemi-182544/