Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Celostátní soutěže, kterou vyhlašují Sdružení Artefaktum.cz a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., se lze v 10. ročníku zúčastnit v 10 kategoriích.

Jsou to:

- malba
- keramika
- fotografie
- textilní tvorba
- kombinovaná technika (např. ruční práce, koláže ..)
- literární tvorba
- divadlo (např. malé formy, loutkoherectví ..)
- tanec
- hudební tvorba (např. hudební přednes, skladba ..)
- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (např. řezbářství, umělecké zpracování skla ..)

Projekt "Tvoříme duší ..." se stal součástí kulturních tradic, ve kterých Sdružení ARTEFAKTUM. CZ s Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.p.s. představuje široké veřejnosti tvùrčí činnost zdravotně postižených spoluobčanù a jejich přátel. Tito tvùrci se projevují velmi zajímavou tvorbou, která člověka vede k hlubšímu zamyšlení a pohlazení na duši ...
Společně naplňujeme motto projektu : „ BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ “

Ve spolupráci se ZOO Liberec se v exteriérech a interiérech zahrady uskuteční týdenní přehlídka oceněných soutěžních prací a kulturní vystoupení z oceněných přihlášených souborů do X. ročníku soutěže o "CENU MODRÉHO SLONA 2015".
Vyvrcholením této soutěže bude slavnostní vyhlášení Cen Modrého slona 2015 za účasti všech partnerù projektu.

Celostátní soutěž O CENU MODRÉHO SLONA se stala důstojnou přehlídkou tvorby umělcù se zdravotním postižením a jejich přátel. Nad soutěží převzala patronát řada významných osobností naší kultury, které aktivně pomáhají při realizaci.
Setkání se stala vyhledávanou událostí i pro širokou veřejnost.
Soutěž o Ceny Modrého slona vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do vytváření nových kulturních tradic v ČR.

Podrobné informace na www. czplk.cz.

Další informace

Výroba prostírání

Ergoterapie

3. mezinárodní setkání v Horní Bečvě.

Roska slovensko

Centrum pracovní rehabilitace

Asistence

Vaříme při RS

Obalka

Cvičení HATHA JÓGY

Joga

Časopis NRZP"Mosty"

mosty