TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Školení cvičitelů Roska Praha.

Dne 6. 5. proběhlo v prostorách MS Centra Roska Praha školení cvičitelů. Tato školení organizuje Unie Roska po celé republice, náplň zajišťuje spolek MS Rehab v čele s fyzioterapeutkou paní Mgr. Klárou Novotnou.

Sešly jsme se všechny holky cvičitelky, stávající i budoucí. Bylo nás 8, včetně jednoho mimopražského hosta.

Školení bylo orientováno na cvičení vsedě, protože v praxi máme hodně vozíčkářů.

Paní Mgr. Klára Novotná nám ukazovala správný sed, rozcvičení páteře, uvolnění krční páteře, cviky pro napřímení páteře, posilování břišních svalů. Všechno jsme zkoušely na sobě a naše otázky trpělivě zodpovídala.

Paní Mgr. Lucie Suchá nás zase inspirovala cvičením s využitím gum, tzv. terabandů. Nebylo jednoduché sedět rovně a napínat gumu. Učily jsme se, na co dávat při cvičení pozor.

Pak přišla na řadu třetí fyzioterapeutka, Daniela Hyllayová se cvičením pomocí overbalu
a masážních míčků.

Musím se s nadšením přiznat, že i přes svou dlouholetou praxi jsem si svůj „cvičebníček“ notně rozšířila. Zrovna tak moje kolegyňky.

Odpoledne se nám věnovala paní Renata Malinová, psychoterapeutka RS Centra VFN v Praze.

Hlavním tématem její přednášky byla psychohygiena v praxi cvičitele.

Začaly jsme jednotlivým představováním a krátkým vysvětlením, proč děláme to, co děláme. Práce s lidmi. Atmosféra byla více než přátelská, byly jsme na jedné vlně. Chvílemi
to vypadalo na pracovní poradu, pak se začala rozjíždět psychoterapeutická skupina, až nás Renata musela brzdit, aby se taky dostala ke slovu.

Psychohygiena poskytuje návod, jak cílevědomě upravovat životní styl a životní podmínky tak, aby se nejen zabránilo nepříznivým vlivům, ale aby se co nejvíce uplatnily vlivy posilující naši duševní kondici, duševní rovnováhu. K tomu patří pracovní prostředí, domov, životospráva, organizace práce, citové vztahy a v neposlední řadě ujasnit si svůj systém hodnot. Systém hodnot jsou vznešená slova, ale zjednodušeně to znamená, že každý člověk by si sám pro sebe měl ujasnit, jaké jsou jeho cíle, k nimž bude směřovat své úsilí, čemu bude dávat přednost.

Nejvíce mi utkvěla v hlavě Renatina slova: Znovu a znovu restartovat optimistické informace!

Jo, ono se to lehko řekne, ale každý z nás si neseme na zádech ten batoh, který bývá někdy těžší a těžší…

Tak se ho musíme naučit odkládat, rovnat si páteř a zhluboka dýchat.

To jsem si odnesla ze školení cvičitelů Roska Praha a děkuji za to.

Ivana Rosová