Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

V tomto čísle si procvičíme zrakově prostorové schopnosti, slovní zásobu. Většinou však neprocvičujeme izolovaně jednu kognitivní funkci, ale více zároveň

roska_prakticka_cast_2