TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

  9. Pravidla účasti na akcích s poplatky
1. Dotované akce jsou výhradně určeny pro postižené roztroušenou sklerózou. Výjimkou mohou být jen průvodci a asistenti imobilních osob s RS a průkazem ZTP/P. V případě volného místa se jich mohou zúčastnit i jiné osoby, které RS nemají, avšak za plnou cenu.
2. Základní podmínkou účasti na akcích je provedená platba všech účastnických a členských poplatků, a to i za předchozí léta.
3. Zájemce každou akci, na kterou se přihlašuje, zahrne do připojené Závazné přihlášky, kterou odevzdá podle uvedených pokynů. Podmínkou pro jeho zařazení do akce je včasné odevzdání zcela vyplněné přihlášky včetně doporučení neurologa. Tiskopis Závazné přihlášky zašleme na vyžádání zájemcům elektronicky nebo poštou, jinak je také ke stažení na www.roska-praha.cz
4. Účastnický poplatek postižených RS, kteří nejsou členy organizace, je o 25 % vyšší než u platících členů. I přitom jsou všechny poplatky dotovány. Při uplatnění členské ceny se účastník prokáže dokladem o zaplacení členského příspěvku organizaci Roska Praha za předchozí léta a současně za rok 2024.
5. Účastník předem zaplatí v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Způsob platby dohodne s vedoucím akce. Může platit za více akcí najednou. Na platební doklad doplní příslušný variabilní symbol platby akce nebo akcí, kterých se zúčastní. Případné vratky se provádí zásadně bezhotovostní platbou. Také proto je bezpodmínečně nutné, aby každý nahlásil číslo svého bankovního účtu.
6. Platbu stanoveného poplatku prokáže účastník tím, že doklad o úhradě předloží vedoucímu akce.
Můžete-li, rádi přivítáme i vyšší částky, než jsou stanovené poplatky. Předem děkujeme.
Schváleno výkonným výborem v Praze dne 08. 01. 2024