Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Závěrečná zpráva roku 2015 Unie Roska - Roska Praha z.p.s.

  1. 1.Členství                                                               ke stažení

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo registrováno v našem pobočném spolku 643 osob, z tohoto počtu je 268 členů.

  1. 2.Přímá realizace nebo spolupořádání celostátních akcí v pražském regionu


Dne 27. května uspořádala Roska Praha den otevřených dveří, zároveň v tento den oslavila Světový den roztroušené sklerózy. U této příležitosti byla také uspořádána
13. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“, která
se konala v Kongresovém sále IKEM Praha 4.

Dne 27. března a 21. listopadu byl uspořádán sněm Unie Roska v prostorách Metropolitní univerzity Praha. Na listopadovém sněmu byly odsouhlaseny nové stanovy, změna názvu spolku a všech pobočných spolků.
Úspěšná konference „O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“ proběhla
v budově Českého rozhlasu dne 7. listopadu.

Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru,
jsme pokračovali v zajišťování rozsáhlých služeb naší provozovny MS Centra Roska Praha v Praze 7. 

Od září do prosince uspořádala Roska Praha ve spolupráci s nutriční terapeutkou Kornelií Holou, DiS., kurz o zdravé výživě při RS.

V listopadu jsme vydali publikaci „Vaříme při roztroušené skleróze“ od autorky Kornelie Holé, DiS.

Dne 16. 12. 2015 proběhlo v MS Centru Roska Praha vánoční posezení pro všechny klienty a příznivce Rosky Praha.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2014

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)

  1. 1.Členství

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo registrováno v našem pobočném spolku 595 osob, z tohoto počtu je 253 členů.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2013

 

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České Ms společnosti)

 

1. Č l e n s t v í

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 719 členů, tj. téměř 25 % z celého sdružení.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2012

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR (Unie Roska, České MS společnosti)

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 761 členů,
tj. téměř 25 % z celého sdružení.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2011

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR (Unie Roska, České MS společnosti)

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 755 členů,
tj. téměř 25 % z celého sdružení

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2010

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)

 

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 750 členů,
tj. téměř 25 % z celého sdružení.

 

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2009

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)


Dne 27.5. byl vyhlášen historicky první světový den roztroušené sklerózy, který jsme oslavili           řadou              akcí. 
Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 7. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou" konané v v Kongresovém centru ČVUT Masarykovy koleje v Praha 6.
V dubnu se konala v Domově Sue Ryderv Praze 4 významná volební regionální členská Valná hromada pražské Rosky.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2008

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)


Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 6. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou" konané v pražském ÍKEMu. . 

V květnu jsme byli na Pankrácké pláni v Praze 4 spolupořadateli víkendového festivalu bez hranic „ŽIJU STEJNĚ JAKO TY!" pod záštitou MČ Praha 4. 

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2007

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)


Také v roce 2007 jsme opět realizovali náš rozsáhlý zdravotně sociální program.
Vedle toho byl mimořádný zejména tím, že se v Praze ve dnech 7. -14. 10. konalo setkání mezinárodního MS společenství, kterého se zúčastnilo více než 1000 osob
z 50 zemí světa. Ve dnech 7. -9. 10. to bylo Výroční zasedání MSIF konané v hotelu Hilton,, 10. 10. to byla Mezinárodní konference:"Život s RS: Dnes a zítra"
v Kongresovém centru a 11. -14. 10. lékařský Kongres ECTRIMS konaný tamtéž.
Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 5. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou    "konané         v hotelu         ILF            Praha. .
Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav - unikátní výstavu „Roztroušená skleróza v Čechách" v 5 krajích ČR, v listopadu v galerii HMP výstavu „Cesta za duhou" . Byly jsme na výstavách Non-Handicap v Praze a HOSPIMedice
v Brně. Ve druhé polovině roku jsme aktivně působili v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou                 „sklerózu".
Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme dále pokračovali v rozšiřování služeb naší provozovny MS Centra Roska v Praze 7.

Číst dál...

Závěrečná zpráva roku 2006

 

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)

 

 

Po předchozím mimořádně úspěšném jsme roce 2006 pokračovali v nastoupeném trendu otevírání se mladým lidem s RS, připravili jsme pro ně některé zajímavé programy. Využili jsme i nápady a náměty členů Rosky. .

Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 4. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“ konaná 276 6. v konferenčním centru Bohemia Parkhotelu Praha.

Uspořádali jsme také několik uměleckých výstav: po zámku Hořovice unikátní výstavu „Roztroušená skleróza v Čechách“ ve 4 krajích ČR, v říjnu v Národní galerii výstavu „Cesta za duhou“ . Byly jsme na výstavách Non-Handicap v Praze a HOSPIMedice v Brně. Ve druhé polovině roku jsme aktivně působili v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu“.

Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme dále pokračovali v rozšiřování služeb naší provozovny MS centra Roska v Praze 7.

Číst dál...