TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Intimita při RS

Sexuální problémy mají značný dopad na to, jak lidé vnímají kvalitu svého života, a přesto se o tomto tématu málo diskutuje. Proto jsem byla potěšena, když jsem byla vyzvána letos v červnu promluvit na celostátní konferenci Rosky v Holešovicích na téma RS a intimita. Mile mě překvapilo, že lidé v hledišti se nestyděli aktivně reagovat. V individuálních psychoterapeutických sezeních se toto téma pochopitelně objevuje. Ráda bych tedy nyní rozšířila pohled na tuto problematiku o seznámení se s tím, co a jak může nabídnout psychoterapie. Některé páry považují za užitečné konzultace se zkušeným terapeutem, obzvláště nejsou-li jednotliví partneři se sexem spokojeni a bojí se, aby neublížili svému partnerovi.

Číst dál...

Aktivita a motivace pacientů s roztroušenou sklerózou

Není tajemstvím, že roztroušená skleróza přináší v mnoha případech podstatné změny v životním stylu pacientů, v jejich psychickém rozpoložení a následném celkovém přístupu k životu. Ne každému se podaří vhodně se na nové podmínky a omezení adaptovat a se sníženou kvalitou fungování v některých oblastech každodenního života se objevuje také útlum v aktivitě či iniciativě k mnohým činnostem. Pokud má pacient pečující okolí, tedy funkční rodinné a přátelské vztahy, často zaznamenáváme snahu těchto osob blízkých pacienta motivovat, „vytrhnout“ jej z letargie a vést ho k aktivitě. Ne vždy se ale role motivátora či rádce daří, nezřídka se poté v klinickém prostředí setkáváme s dotazy, jak k pacientovi správně přistupovat, jakými metodami či „fígly“ jej motivovat. Přestože na tyto otázky neexistuje univerzální a zaručená odpověď, v rámci tohoto textu máte možnost setkat se s několika postřehy a vybranými informacemi, které můžete využít ve svém snažení při práci s nemotivovaným pacientem.

Číst dál...