TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Jezte omega-3

Všude se dočtete, že byste měli jíst omega-3 mastné kyseliny. Ale víte proč? Mají velice pozitivní dopad na fungování mozku a jejich nedostatek ovlivňuje nejen náladu, ale i schopnost rychle přemýšlet a pořádně se soustředit. Takže, co byste měli začít jíst každý den?

Číst dál...

Cvičit, či necvičit, to je otázka…

Nedostatkem pohybu trpí podle aktuálních výzkumů přibližně 60 %–70 % české populace. V případě výskytu nemoci, jež člověka svými následky ochromí a občas i upoutá na vozík, je toto číslo mnohem vyšší. Pohyb je přitom tou nejjednodušší prevencí před vznikem komplikací jak fyzických, tak psychických. Nejnovější studie dokazují, že stačí pouhých 30 minut pohybu denně, aby se toto riziko výrazně snížilo. Stačí tedy jenom malá změna ve vašem denním režimu, zařazení pravidelné půlhodinky cvičení samostatně či s fyzioterapeutem nebo asistentem a uvidíte, že se díky pohybu budete cítit mnohem lépe.

Číst dál...

Nová tabletová pulzní léčba RS

Léčba roztroušené sklerózy (RS) zaznamenala v posledních 25 letech zásadní pokrok daný zejména nově přicházejícími léky. V devadesátých letech se dostaly do rukou lékařů a pacientů interferony beta 1–v, interferony beta–1a a latimérie acetát, následované v první dekádě nového století naturalismem a v posledních sedmi letech modelingem, deuteronomiem, dioktyl–fumarátem a alemtuzumabem.

Číst dál...

Lékové interakce potravy, nápojů, koření a léčivých rostlin

PharmDr. Josef Suchopár

DrugAgency, a. s., Praha

V odborné literatuře narůstá počet odborných publikací o lékových interakcích nápojů, koření a léčivých rostlin. Souvisí to s rozvojem „západní“ klasické medicíny v Číně, Indii a dalších asijských zemích, kde se se stoupající životní úrovní léky i ostatní klasická medicína založená na důkazech stává finančně dostupnou pro široké vrstvy obyvatel. Takoví lidé však neopouští tradiční rostlinnou terapii, na kterou jsou zvyklí, což vede k řadě problémů, neboť řada rostlin působí na metabolismus našich klasických „západních“ léků. Protože i u nás řada pacientů užívá rostlinné přípravky, můžeme stále častěji očekávat případy „neočekávaných“ snížení účinnosti nebo naopak předávkování klasickými léčivými přípravky (1).

Číst dál...

Roztroušená skleróza z pohledu lékaře

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D., MBA, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc

Roztroušená skleróza (RS) je autoimunitní onemocnění CNS, které provází jednak zánět s poškozením myelinu, který vede ke ztrátě myelinu (demyelinizaci), jednak neurodegenerace, která se projevuje poškozením axonů (axonální lézí). Míra demyelinizace a degenerace je závislá na formě a délce onemocnění.

Číst dál...

Roztroušená skleróza mozkomíšní a riziko osteoporózy

Povědomí o riziku rozvoje osteoporózy je u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS) v současnosti již dosti rozšířené.

Tento článek se pokouší osvětlit základní principy fungování látkové přeměny (metabolismu) kostní hmoty a na jejich pozadí i mechanismy, které se uplatňují ve vzniku osteoporózy a zvýšeného rizika zlomenin u pacientů s RS. V závěru zmiňuje vhodná a dostupná opatření, která by měli lékaři, kteří se o nemocné s RS starají, přijmout u každého pacienta.

Číst dál...

Management terapie RS ve světle současných biologických léčiv

Prof. MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

Centrum pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Demyelinizační onemocnění, zejména roztroušená skleróza (RS), která tvoří jejich největší skupinu, představují zdravotně a sociálně–ekonomicky velmi závažná onemocnění. RS postihuje převážně mladé jedince, častěji ženy. Prognóza roztroušené sklerózy a její časné manifestace v podobě klinicky izolovaného syndromu (CIS) se zásadně změnila v posledních letech, kdy nástup moderních biologických léčiv přinesl zásadní zvrat u jinak progresivního onemocnění, které zpravidla vedlo k trvalé invaliditě.

Číst dál...

Majú kortikoidy a azathioprin stále miesto v liečbe roztrúsenej sklerózy?

V dnešnej dobe pri nástupe nových a nových možností biologickej liečby je často kladená otázka, či majú kortikoidy a azathioprin stále svoje miesto v liečbe roztrúsenej sklerózy (RS). Odpoveďou je áno. Najmä kortikoidy majú svoju nezastupiteľnú úlohu v liečbe tejto chronickej a invalidizujúcej choroby.

Číst dál...