TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Regionální členská Valná hromada organizace Roska Praha konaná 9. 4. 2009

P R O G R A M

regionální členské Valné hromady organizace Roska Praha
konané 9. 4. 2009 od  10, 30 hod. v Domově Sue Ryder v Praze 4-Michli,
Michelské 1/7

 

1. Úvod
2. Volba návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Revizní zpráva
6. Volba výkonného výboru a kontrolního orgánu
7 Volba delegátů na Celorepublikový sněm Unie, který bude v 11/2009 v Praze
8. Volba kandidátů Rosky Praha do celostátních výkonných orgánů Unie
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

 

 

       

Číst dál...

Regionální členská Valná hromada organizace Roska Praha konaná 12. 9. 2013

P R O G R A M 

regionální členské valné hromady organizace ROSKA PRAHA

konané dne 12. 9. 2013 v budově Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,
Učňovská 100/1, Praha 9

 

1. Úvod

2. Volba Návrhové a Volební komise

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Revizní zpráva

6. Volba Výkonného výboru a Kontrolního orgánu

7. Diskuse

8. Závěr

 

 

 

Číst dál...