TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Publikaci vydanou Pražským sdružením vozíčkářů mohou získat zájemci zdarma v sídle sdružení v Benediktské ulici v Praze 1, kde byla také 19. května oficiálně představena.

Publikace zahrnuje parky I. kategorie, kam patří obora Hvězda, zahrada Kinských, Petřín, park na Hradčanském náměstí, Vrtbovská zahrada, Letenské sady, Stromovka a Vítkov. Tým Pražské organizace vozíčkářů všechny popsané parky navštívil. Sdružení v budoucnu plánuje zmapování také dalších parků a zelených míst v Praze.

U každého parku jsou popsány vstupy, terén, dostupnost pomocí městské hromadné dopravy, parkování a přístupnost památek, které se v parku nacházejí.Kromě slovního popisu je přístupnost vyznačena i systémem piktogramů. Při orientaci pomohou i mapy jednotlivých parků, ve kterých jsou zakresleny vchody, zajímavá místa parku, dětská hřiště nebo toalety.

V textové části čtenáři najdou i základní informace o parku, zajímavostech, které stojí za návštěvu, a možnostech občerstvení i využití volného času. Sdružení vozíčkářů už dříve pro hlavní město zpracovalo atlas přístupnosti pražských památek.
                                                                                                         
http://www.pov.cz/