Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Publikaci vydalo v rámci předsednictví ČR v Radě EU Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Informačně nabitou brožuru je možné stáhnout na stránkách MPSV