TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

  NRZP ČR chápe složitou finanční situaci a uvědomuje si, že je nezbytné přijmout některá restriktivní opatření. Tato restriktivní opatření však nesmí být především zaměřená na osoby, které jsou ekonomicky nejslabší a životně závislé na pomoci společnosti.

 

 

 

nroszp_logo2.jpg 

 

 

 

 


1. V návrhu zákona se navrhuje ušetřit 1,9 miliard korun u příspěvku na péči v prvním a ve druhém stupni (z 2000 na 1000 respektive ze 4000 na 3200). Tato restrikce bude mít dopad na lidi, kteří jsou závislí na sociálních službách. Tento příspěvek nebyl tři roky valorizován.
2. V návrhu zákona se navrhuje ušetřit 0,6 miliardy korun u příspěvku na provoz motorového vozidla. Navrhuje se snížit příspěvek na provoz motorového vozidla u držitelů průkazek ZTP o 5 % a u držitelů průkazek ZTP/P o 20 %. Tato dávka nebyla deset let valorizována.
3. V návrhu zákona se navrhuje ušetřit 9,8 miliardy korun na důchodech. Toto zmrazení se výrazně dotkne osob pobírajících invalidní důchody. Tyto důchody jsou zpravidla nejnižší a vzhledem ke zvýšení DPH, spotřební daně a dalších daní, dojde k významnému zhoršení životních podmínek této skupiny obyvatel.
NRZP ČR je přesvědčena o tom, že tzv. „Janotův balíček„ není vyvážený. O nevyváženosti přístupu k restriktivním opatřením svědčí i návrh státního rozpočtu na rok 2010, kde se navrhuje snížit dotace pro poskytovatele sociálních služeb z letošních 6,8 miliard korun na 3 miliardy korun. Toto snížení, v souvislosti s předchozími návrhy, může vést k rozpadu sítě sociálních služeb. Tato skutečnost by měla zásadní vliv na kvalitu života tisíců lidí.
NRZP ČR je přesvědčena, že vláda ve svém návrhu nehledala možné příjmy v jiných segmentech jako například loterie, hazard a další. NRZP ČR vyzývá politiky, aby zvážili předkládaný návrh a nepřipustili, v rámci „krizové hysterie“, zásadní zhoršení životních podmínek lidí se zdravotním postižením.


V Praze dne 23. září za NRZP ČR


Václav Krása
předseda NRZP ČR