TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, spustil v rámci konceptu „Chováme se odpovědně“ nové internetové stránky, které jsou přístupné všem návštěvníkům – tedy i občanům se sníženou pohyblivostí a nevidomým a jinak zrakově postiženým. Dopravní podnik spolupracoval na přípravě nových internetových stránek s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR a stal se tak první institucí v České republice, která vytvářela své internetové stránky přímo na základě připomínek lidí se zdravotním postižením.

 

Nové internetové stránky jsou koncipovány tak, aby i nadále nabízely kvalitní informační servis, který cestující potřebují pro komfortní cestování po Praze. Internetové stránky předcházejí dobu tím, že svým pojetím myslí i na lidi se zdravotním postižením. Díky spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením se mohli na vzniku nových internetových stránek podílet přímo tyto osoby svými připomínkami a postřehy, a to již při samotném vzniku internetových stránek a nikoliv až po jejich spuštění, jak bývá zvykem, říká Martin Dvořák, generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti.
V souvislosti s přístupností nových internetových stránek lidem se zdravotním postižením se vycházelo ze dvou zásadních hledisek – z hlediska obsahu a z hlediska ovládání. Nový web tak obsahuje například aktuální informace o bezbariérových výtazích v metru, bezbariérovém cestování či garantovaných nízkopodlažních linkách. Druhou základní rovinou bylo ovládání stránek zejména z pohledu lidí se zrakovým postižením. Cílem bylo umožnit osobám se zrakovým postižením rychlou a snadnou orientaci v informacích, které jim usnadňují život, říká Jan Svoboda, ředitel marketingu a komunikace Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti.
Dopravní podnik spolu se vznikem nových internetových stránek přichází s mnoha novinkami. Cestující mají například možnost využít služby „Moje spojení“, kde po zadání oblíbené trasy získají informace o aktuálním spoji. Využijí-li nabídku „Moje linky“, budou jim na e-mail posílány informace o výlukách či jiných změnách jejich oblíbených linek. Jako další z mnoha novinek se cestujícím nabízí možnost zjistit aktuální obsazenost P+R parkovišť, díky dopravním kamerám, které ukazují dopravní situaci v pražských ulicích, bude mít každý možnost rozhodnout se, zda je lepší cesta MHD nebo individuální cesta automobilem.
V rámci internetových stránek plánujeme i mnohá zlepšení v budoucnu. Například od června plánujeme zasílat cestujícím informace o výlukách prostřednictvím SMS zpráv, komentuje Svoboda. Od srpna si budou moci cestující propočítat na speciálních kalkulátorech, zda se jim vyplatí používat jednorázové jízdné nebo časové kupóny či zda se jim vyplatí jet do dané lokality automobilem nebo využít městské hromadné dopravy. Zároveň plánujeme v srpnu zahájit prodej časových kupónů přes internet, dodává Svoboda.
Chceme, aby naše internetové stránky byly přístupné opravdu všem občanům, a proto i v následujících měsících umožníme osobám se zdravotním postižením se k jejich podobě vyjádřit, míní Svoboda.
Nové internetové stránky Dopravního podniku poběží na stávající adrese www.dpp.cz.