Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. V současné době evidujeme 750 členů. Členské otázky jsou základními každé fungující organizace. Členský příspěvek roku 2011 je opět ve výši 90,- Kč. Tento příspěvek prosím zaplaťte na náš účet 1824319/0800 nebo platbou v hotovosti v MS Centru Roska Praha. Nezapomeňte napsat variabilní symbol této platby, který je 11. Můžete-li rádi přivítáme i vyšší částku. Při placení musí být přesně uvedeno jméno člena za kterého je platba realizována. Neplaťte složenkou vloženou v časopise Roska-není naše!!! Děkuji všem za vstřícnost.