TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

U příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy 2011 ocenila Unie Roska řadu lidí, kteří pomáhají všem s tímto onemocněním

Obzvláště v dnešní době je velice důležité alespoň poděkovat těm, kteří svou práci dělají poctivě a dobře. Protože jejich práce je nenahraditelná. Předávání cen proběhlo už podruhé. Tentokrát v krásných prostorech Preghausu Vlašského dvora v Kutné Hoře. Příjemné dopoledne uváděl Miroslav Táborský. Hudební doprovod obstaral kutnohorský pěvecký sbor Muscina pod vedením Jana Drahoty. Svoji poslední píseň nacvičili se zpěvákem Janem Křížem, který v současnosti hraje v řadě českých muzikálů. Předávání proběhlo pod záštitou společnosti Merck, divize Merck Serono.

Ocenění byla předána ve 4 kategoriích. Nominovat výherce mohla široká veřejnost. Ze všech kandidátů pak vybrala nezávislá osmičlenná porota 3 nejlepší, kteří byli pozváni na předávání. Hlavní cenu pak dostal v každé kategorii ten úplně nejlepší. První vyhlášenou kategorií byla kategorie nemocných s RS. V ní byly nominovány samé ženy a konkurence zde byla opravdu veliká a pořadí těsné. Vítězkou se stala Věra Suchá, předsedkyně Rosky Kutná Hora. Do užší nominace se dostala ještě Radka Keršnerová a Daniela Bláhová.

V kategorii zdravotníků si ocenění odnesla lékařka MS centra z Ostravy Olga Zapletalová. Dalšími v užším výběru byly opět dvě ženy a současně lékařky Eva Krasulová a Petra Havlíčková. V další kategorii – tentokrát odborníků – si ocenění odnesla Vendula Plavcová z Unie Roska. Dalšími úspěšnými byla Pavla Jadrná a Daniela Kopecká.

Poslední kategorii dobrovolníků vyhrál pan Julius Maar, který dlouhodobě pomáhá Rosce Písek. Mezi nejlepšími byla ještě Miroslava Paskonková a František Matoušů, který byl navržen i u příležitosti svých krásných 80. narozenin.

Tím však předávání cen nekončilo. Byla totiž ještě udělena jedna mimořádná cena – a to za mimořádnou aktivitu ve prospěch lidí s RS. Získala ji zaslouženě Expedice RS Kilimanjaro.

Všem oceněným i nominovaným patří nejen veliká gratulace, ale hlavně dík za jejich práci.

Seznamte se s vítězi podrobněji – aneb „z nominací“…

VĚRA SUCHÁ

Věru je těžké zařadit jen do jedné kategorie, neboť je zdravotnice pomáhající lidem s RS, sama pacientka, dobrovolnice… Věra Suchá je nesmírně empatická žena, přestože je od svých 18 let nemocná RS. Pracuje na neurologii v nemocnici a na VŠ studuje obor rehabilitace pro zdravotně postižené. Založila a vede od roku 2000 organizaci Roska Kutná Hora. A Věra je předsedkyní, mozkem i srdcem tohoto regionálního sdružení. Bojuje o otevření rehabilitačního centra pro lidi s roztroušenou sklerózou mozkomíšní ve Středočeském kraji, a chce tímto podat pomocnou ruku nemocným a jejich rodinám.

V roce 2010 se stala vítězkou v soutěži Žena regionu, na přelomu let 2009–2010 vyhrála v anketě Sedm Statečných v týdeníku Sedmička, vyšel o ní článek v časopisu Vlasta v dubnu 2010 v rubrice Velmi zajímavá žena. Její motto je: „Ve skutečnosti neexistuje beznadějný stav, existuje jen člověk, který ztratil naději.“

Shání pro Rosku Kutná Hora sponzorské dary, píše projekty. Bez její pomoci bychom nemohli jezdit na týdenní pobyty do lázní, hipoterapie, rekondiční pobyty a další akce. V letošním roce pořádá Světový den roztroušené sklerózy v Kutné Hoře s cílem být o krok blíž rehabilitačnímu centru. Při všech těchto aktivitách se ještě dokáže postarat o rodinu a domácnost, věnuje se svým dvěma malým dcerkám a manželovi.

OLGA ZAPLETALOVÁ

MUDr. Olga Zapletalová je vedoucí lékařka MS Centra Neurologické kliniky FNO. S Roskou Ostrava úzce spolupracuje od roku 2004 a je jejím hlavním odborným garantem. Paní doktorka Zapletalová je na cenu navržena pro svůj velmi profesionální, ale zároveň lidský přístup k pacientům s nemocí RS.

Velmi si vážíme toho, když ve svém nabitém diáři najde čas přijet jen tak sama nebo s kolegy lékaři z MS Centra za námi na rekondici. Tato neformální setkání se těší velkému ohlasu a zájmu z řad Rosky Ostrava. Od roku 2005 se její MS Centrum podílí na přípravách seminářů Rosky Ostrava ke dni RS. Aktivně se zúčastňuje vernisáží našich výstav a přebírá záštitu nad veškerou naší činností. V roce 2010 byla oceněna za celoživotní práci v oblasti neurologie.

VENDULA PLAVCOVÁ

 Vendula Plavcová je nominována za obětavou kvalitní práci pro lidi s RS včetně uplatňování a realizace nových forem práce. Pracuje v Unii Roska jako sociální a PR manažerka a v Rosce Praha jako sociální pracovnice. V případě potřeby pomůže i v regionech, např. při ergoterapii. V Rosce pracuje 4 roky. Má osobní zásluhy na registraci a realizaci sociální rehabilitace v Rosce Praha. Obětavě pomáhá lidem s RS na rekondičních akcích, kde je přítomna. Vždy, když je třeba, plní svědomitě i úkoly mimo pracovní náplň. Pravidelně přispívá články do časopisu Roska. A vytvořila také nové propagační materiály Rosky.

V roce 2010 byla vedoucí expedice Kilimanjaro. Vystoupila také v řadě médií, a propagovala tak téma RS. Přednáší na různých konferencích a školí v sociální oblasti i ergoterapie, také v rámci projektu Profesionální Roska. V roce 2011 získala spolu s Expedicí Kilimanjaro nominaci na cenu Mosty. Zasloužila se o zavedení oslav Světového dne RS v České republice (od roku 2009) a spoluorganizovala i KutnohoRSké rockování. Podílí se na akcích Unie Roska, celé řady z nich je autorkou. Je kurátorkou výstavy Mám RS… No a co?!

JULIUS MAAR