TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

14. specializovaná výstava pro zdravotně postižené na pražském Výstavišti INCHEBA EXPO PRAHA – HOLEŠOVICE.

Výstava NON-HANDICAP 2010 se bude konat souběžně s 32. ročníkem mezinárodního
zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2010 v halách Průmyslového
paláce, pořádá je INCHEBA PRAHA spol. s r.o. Oficiálním partnerem výstav je  Národní rada osob
se zdravotním postižením ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby, různé druhy handicapů, snaží se napomáhat a překonávat btyto handicapy. Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací, kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.

Připravujeme bohatý doprovodný program (odborné přednášky, vzdělávací semináře/ promítání filmů,
poradenství …, ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou
osob se zdravotním postižením ČR. O podrobném obsahu a termínech Vás budeme průběžně informovat na našich
webových stránkách www.incheba.cz/non-handicap
 
Veletrhy PRAGOMEDICA – NON-HANDICAP 2009 navštívilo 10 050 odborníků a laické veřejnosti, prezentovalo se
200 obchodních a neziskových organizací, 457 zastoupených firem, na čisté výstavní ploše 5 383 m2, z toho
se představilo 59 vystavovatelů vč. zastoupených firem na NON-HANDICAP 2009, na čisté výstavní ploše 1 026 m2.
Připravuje se mediální kampaň pro komplex propagace veletrhů PRAGOMEDICA – NON-HANDICAP 2010 (tiskové upoutávky, celobarevné inzerce, volné vstupenky …).
 
Doplňující informace naleznete je na internetových stránkách www.incheba.cz/non-handicap nebo nás kontaktujte na emailovou adresu , , nebo na telefonní číslo 220 103 304.

Roska má na výstavě v Průmyslovém paláci-Levém křídle stánek 5C 205.

Volná vstupenka ZDE