TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. Zahrnuje nabídku telefonních operátorů, Pražské plynárenské, RWE a společnosti ČEZ.

Telefónica Czech Republic nabízí státní příspěvek a O2 slevu. Nárok na ni mají: 

A.  držitel průkazu ZTP/P
B. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
C. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
D. zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C


U společnosti Vodafone Česká republika lze získat zvýhodněný tarif pro zdravotně postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby.

T-Mobile nahradil státní příspěvek zvýhodněním ve formě 200 volných minut
a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

Pražská plynárenská poskytuje slevu za odebraný zemní plyn 65 Kč/MWh
(cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH.

ČEZ nabízí slevu ve formě snížení pevné měsíční platby
za 1 odběrné místo o 10,- Kč, úspora tedy činí 120,- Kč
(bez DPH) ročně.

Společnost RWE poskytuje slevu za odebraný zemní plyn
ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku.