Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Přehled slev či zvýhodněných tarifů pro uživatele se zdravotním postižením pro rok 2012 zpracoval web Zdravotní postižení.cz. Zahrnuje nabídku telefonních operátorů, Pražské plynárenské, RWE a společnosti ČEZ.

Telefónica Czech Republic nabízí státní příspěvek a O2 slevu. Nárok na ni mají: 

A.  držitel průkazu ZTP/P
B. držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty
C. osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby se stupněm závislosti II., III., IV. ve smyslu zákona 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách
D. zákazník, který vychovává nebo osobně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene A nebo B nebo je osobou podle písmene C


U společnosti Vodafone Česká republika lze získat zvýhodněný tarif pro zdravotně postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby.

T-Mobile nahradil státní příspěvek zvýhodněním ve formě 200 volných minut
a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

Pražská plynárenská poskytuje slevu za odebraný zemní plyn 65 Kč/MWh
(cca 0,70 Kč/m3) z ceny za komoditu bez DPH.

ČEZ nabízí slevu ve formě snížení pevné měsíční platby
za 1 odběrné místo o 10,- Kč, úspora tedy činí 120,- Kč
(bez DPH) ročně.

Společnost RWE poskytuje slevu za odebraný zemní plyn
ve výši 20 Kč/MWh (vč. DPH) dle aktuálního ceníku.