TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

www.kutnohorskerockovani.cz

Uběhl další rok a jsou tady další oslavy Světového dne RS. Tentokrát pro Vás na sobotu 28.5.2011 chystáme hudební festival pro malé i velké v prostorách parku pod Vlašským Dvorem v Kutné Hoře.

 
 
 
 
 
Moderátoři
  moderatori.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlavní zpěváci
 
hlavni_zpevaci.jpg 
 
 
 
 
 
 Muzikáloví zpěváci
 
muzikalovi_zpevaci.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Světový den vyhlašuje Světová organizace na pomoc nemocným roztroušenou sklerózou MSIF a je slaven a podporován v téměř všech zemích světa. U nás probíhají oslavy v řadě měst ČR, ale hlavní program se v roce 2011 bude konat v Kutné Hoře. Termín Světového dne určila MSIF vždy na poslední květnovou středu.
 
Oslavy budou mít formu hudebního festivalu pro širokou veřejnost. Záštitu převzal pan Václav Havel, exprezident ČR, doc. MUDr.Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví České republiky, MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, Lenka Kohoutová, poslankyně Parlamentu ČR, Ing. Jaromír Strnad, senátor Parlamentu ČR, město Kutná Hora a RNDr. Ivo ŠANC, CSc, starosta města Kutná Hora a Ing. Michaela Šojdrová.
 
V roce 2011 chceme uspořádat hudební festival známých skupin a zpěváků, s cílem mimo jiné otevřít tuto problematiku i mladým lidem, kterých se toto závažné onemocnění týká nejvíce. Na programu bude dále prezentace velmi úspěšného projektu Expedice RS Kilimanjaro, předávání cen za pomoc nemocným roztroušenou sklerózou a prezentace projektu prvního rehabilitačního centra pro nemocné RS v ČR (které bude situováno nedaleko Kutné Hory). Odpolední program bude zaměřen také na děti (vzhledem k blížícímu se Dni dětí). Budou pro ně připraveny historické soutěže, hry i zajímavý program.
 
Na akci se budou podílet společně Unie Roska v ČR (Roska Kutná Hora), Nadační fond Impuls a tým Expedice RS Kilimanjaro. Celý výtěžek akce bude věnován do projektu výstavby prvního rehabilitačního centra pro nemocné roztroušenou sklerózou v ČR. Přestože je v ČR více než 19000 nemocných RS, specializované rehabilitační centrum zcela chybí (přestože pro pacienty jiných diagnóz jich je celá řada). Rehabilitační centrum je v současnosti velkou prioritou a bylo prezentováno při řadě příležitostí - například také v rámci prestižní soutěže Žena regionu, jejíž absolutní vítězkou se stala autorka projektu centra Bc. Věra Suchá.
 
Těšíme se na Vás v Kutné Hoře!
 
První rehabilitační centrum pro nemocné RS v ČR
 Výtěžek z akce bude zcela věnován na podporu projektu výstavby prvního rehabilitačního centra pro nemocné RS v Čechách. Rehabilitační (multifunkční) centrum, které bude zajišťovat komplexní péči pro pacienty s RS. Zařízení takovéhoto typu i rozsahu v ČR zcela chybí, přestože počet nemocných se pohybuje kolem 19000.
 
Základní předpoklad:
Psychická pohoda a správná péče o fyzickou kondici jsou spolu se zavedenou léčbou základním předpokladem úspěšné rehabilitace pacienta.
 
Poskytovaná péče:
- Krátkodobý pobyt - Dlouhodobý pobyt
- Trvalý pobyt
Centrum bude zahrnovat:
• zdravotní a sociální péči • rehabilitaci
• Psychoterapii i jiné terapie • umělecko-tvořivou činnost
• kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity
• aktivní zapojování veřejnosti (formou dobrovolné a finanční pomoci a účastí na kulturních a vzdělávacích aktivitách)
• Krizovou pomoc Provozovat se budou oddělení zdravotní, odlehčovací a odd. trvalého pobytu, o celkové kapacitě 80 lůžek.
Vendula Plavcová