TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Non-Handicap - Váš kvalitní život bez překážek!
3. - 5. 4. 2012

Výstaviště Praha - Holešovice, Výstava NON-HANDICAP 2012 se bude konat souběžně s 34. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2012 v prostorách Průmyslového paláce. Pořádá NCHEBA PRAHA spol. s r.o

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby s různými druhy handicapů a oslovuje všechny věkové kategorie, od dětí po seniory. Snaží se přispět a napomáhat překonávat tyto handicapy a zkvalitnit jejich život.

 

Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací,

kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.

Výstava se snaží napomáhat lidem s různými druhy handicapů a jejich překonávání pro kvalitní a aktivní život. Cílem je přispět ke zlepšení života, integrace do společnosti ve všech sférách činnosti pro tyto osoby od nejmenších dětí až po aktivní stárnutí.

Osvědčené spojení dvou zdravotnických veletrhů NON-HANDICAP 
a PRAGOMEDICA se každoročně stává místem setkání handicapovaných lidí
a inspirací pro jejich život; ale také představením novinek od výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené, dobrovolných organizací, chráněných dílen aj.

Věříme, že k příjemné návštěvě a setkání s přáteli, přispěje a obohatí Vás doprovodný program - vzdělávací semináře, odborné přednášky, poradenství …, ukázky činnosti neziskových organizací, výcvik asistenčních psů...).

 

3. – 5. 4. 2012

Výstaviště Praha – Holešovice

Výstava NON-HANDICAP 2012 se bude konat souběžně s 34. ročníkem mezinárodního zdravotnického veletrhu

PRAGOMEDICA-PRAGOLABORA-PRAGOFARMA-PRAGOOPTIK 2012
v prostorách Průmyslového paláce. Pořádá

je INCHEBA PRAHA spol. s r.o.

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na zdravotně postižené osoby s různými druhy handicapů a oslovuje všechny věkové

kategorie, od dětí po seniory. Snaží se přispět a napomáhat překonávat tyto handicapy a zkvalitnit jejich život. Představte

nejzajímavější výrobky ve svém oboru a přispějte tak všem handicapovaným osobám k aktivnímu životu a zdravému stárnutí.

Každoročně se stává místem setkání výrobců, dovozců, prodejců pomůcek pro zdravotně postižené a dobrovolných organizací,

kteří je potřebují a užívají na jedné straně; a na straně druhé těmi, kteří hradí, podepisují a schvalují jejich používaní.

Připravujeme bohatý doprovodný program (odborné přednášky, vzdělávací semináře/ promítání filmů, poradenství …, ukázky činnosti

neziskových organizací, výcvik asistenčních psů aj.) ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR. O podrobném

obsahu a termínech Vás budeme průběžně informovat na našich webových stránkách www.incheba.cz

Veletrhy PRAGOMEDICA – NON-HANDICAP 2011 navštívilo 5 800 odborníků
a laické veřejnosti, prezentovalo se 105 obchodních a neziskových

organizací a 196 zastoupených firem, na čisté výstavní ploše 3 500 m2.