Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Znáte někoho, kdo dobrovolně věnuje svůj čas a energii veřejně prospěšné činnosti?

Již dvanáctým rokem můžete navrhnout dobrovolníky na udělení ceny:

„KŘESADLO 2012"

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu

zašlete nejpozději do 30. ledna 2013

na naši adresu či e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

V návrhu uveďte:

- osobní data a kontaktní spojení na kandidáta ceny,

- popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení,

- stručnou charakteristiku a kontaktní spojení na navrhovatele.

Doporučení pro navrhovatele:

 uveďte délku dobrovolné činnosti kandidáta;

 popište konkrétní obsah či náplň jeho dobrovolné činnosti;

 uveďte něco výjimečného - zajímavá cílová skupina, tvořivý nápad, netradiční činnost;

 dobře popište charakter dobrovolné činnosti kandidáta v kontextu jeho

 života a profese či studia i z hlediska přínosu pro organizaci, nebo pro

 komunitu, ve které dobrovolník působí;

 uveďte prosím souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména a důvodu,

        proč byl navržen.

Veřejné slavnostní předávání cen Křesadlo 2012, na které budou pozváni kromě všech nominovaných a oceněných dobrovolníků i zástupci neziskových organizací, hl. m. Prahy a městských částí, médií a další hosté, proběhne v prvním čtvrtletí 2013