TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Každoroční benefiční Koncert pro IMPULS se bude konat ve čtvrtek 17. dubna

2014 v 19.00 hod v Museu Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1.

Na koncertě již podeváté vystoupí v rámci benefice hudební seskupení Clarinet Factory.

Zakoupení vstupenek na koncert v ceně 290,- Kč může být spojeno s dobrovolným darem ve prospěch Nadačního fondu IMPULS. Výtěžek koncertu bude použit na podporu projektu ReMuS.

 

ReMuS je celostátní registr pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), který je doposud nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším projektem NF IMPULS, je to projekt na desetiletí. Na rozdíl od RS má každá nákladná léčba jiných nemocí svůj vlastní registr. Praktický význam registru sahá daleko za oblast samotného zdravotnictví. Registr pacientů s RS je zásadní pro zjištění skutečného počtu pacientů a pro kompletní přehled o výskytu a průběhu nemoci. ReMuS bude poskytovat data zdravotním pojišťovnám pro efektivní a zejména co nejrychlejší plánování financování léčby RS. U této nemoci je to právě rychlost nasazení léčby, která ovlivňuje její další průběh. Údaje budou sloužit i pro vědecké účely v rámci celé ČR. Významným přínosem bude i zapojení do mezinárodních registrů pacientů s RS.