TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Vážení přátelé,

v pátek 3. 7. 2015 nám oznámila poslankyně Evropského parlamentu paní MUDr. Olga Sehnalová, že došlo k významnému posunu v dlouho diskutovaném tématu Evropského průkazu zdravotního postižení. Podle oznámení komisařky Marianne Thysse na úterním slyšení v Evropském parlamentu začne na zavedení jednotného průkazu pracovat skupina 17 členských států, a to od roku 2016. Evropská komise přislíbila podpořit tento projekt 1,5 milióny EUR.
Tento průkaz umožní vzájemné uznávání statutu osoby zdravotně postižené napříč státy EU. Postižení díky tomu budou moci při cestování po EU užívat stejná práva, jako mají místní občané. Toto je zásadní věc, protože by nám to umožnilo využít například stejnou slevu u dálničních poplatků, pokud bychom jeli po Rakouské dálnici, jakou mají rakouští občané se zdravotním postižením.
Paní poslankyně Olga Sehnalová je místopředsedkyní Parlamentní meziskupiny pro práva osob s postižením. S paní poslankyní se velmi dobře spolupracuje a NRZP ČR dostala od ní již mnoho zajímavých podnětů. Ve věci Evropského průkazu osob se zdravotním postižením jsem dnes oslovil paní ministryni Michaelu Marksovou a požádal ji o informace, zda a v jaké míře se ČR zapojí do tohoto projektu. NRZP ČR již dlouhodobě prosazuje myšlenku jednotného Evropského průkazu osob se zdravotním postižením, a tudíž by bylo správné, aby se ČR se do této iniciativy zapojila.
Vážení přátelé, v příloze Vám posílám tiskovou zprávu, kterou vydala EDF 2. července 2015 právě k oznámení euro komisařky Thysse.

Přeji Vám všechno dobré.

Mgr. Václav Krása
Předseda NRZP ČR

• Tisková zpráva (doc)
 http://www.nrzp.cz/images/docs/O_krok_blize_svobode_pohybu.doc

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou

Procvicovani pameti