TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

 Prosíme všechny členy, aby se průběžně informovali o dalších akcích, které bude naše organizace pořádat. Aktuální informace naleznete na www.roska-praha.cz
nebo Vám je rádi sdělíme na telefonním čísle 266 712 511.

 1. 1.Členství

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. V současné době je v našem pobočném spolku registrováno 643 osob, z tohoto počtu je 268 členů.

 

Členský příspěvek na rok 2016 činí 150 Kč. Tento příspěvek prosím uhraďte
na náš účet 1824319/0800 nebo v hotovosti v MS Centru Roska Praha. Variabilní symbol této platby je 11. Můžete-li, rádi přivítáme i vyšší částku. Při platbě musí být uvedeno celé jméno a příjmení člena.

Úhradu členského příspěvku Vám potvrdíme do členského průkazu na základě předložení dokladu o platbě, který zasílejte na adresu MS Centrum Roska Praha, Tusarova 10, 170 00 Praha 7.

Členskou agendu zajišťuje Eva Urbanová, tel: 266 712 511, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Případné změny Vašich osobních údajů (jméno, adresa, telefon, e-mail, průkaz
o stupni postižení apod.) je nutné nahlásit na výše uvedeném kontaktu.

Ke stažení

 1. 1.Rekondiční pobyty se zdravotním programem

 

Celková doba rekondičních pobytů nesmí přesáhnout 21 dotovaných dnů/1 rok (počítají se
i akce pořádané jinými subjekty). Podrobnosti k jednotlivým rekondičním pobytům Vám sdělí vedoucí akce, který za ní zodpovídá. Osoby, které potřebují osobní asistenci,
jsou povinny si ji samostatnězajistit.

 1. Apartmány Eva, Janské Lázně - částečně bezbariérové / 06. 03. – 11. 03. 2016

zimní rekondiční pobyt s možností lyžování, sáňkování atd. (lyžování v monoski
či v biski s instruktorem).

zodpovídá:     Mgr. Daniela Bláhová

telefon:           774 185 784               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Exodus Třemošná u Plzně – bezbariérové / 24. 04. – 30. 04. 2016

rekondiční pobyt více zaměřen na ergoterapii

zodpovídá:       Alice Plundrová

telefon:                        724 549 291               email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Espero, Skokovy v Českém ráji – částečně bezbariérové / 22. 05. – 28. 05. 2016

zodpovídá:     Mgr. Daniela Bláhová

telefon:           774 185 784               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Slatiňany – hiporekondice / 03. 06. – 09. 06. 2016

zodpovídá:     Tamara Kynclová

telefon:           606 079 288               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. ÚPS Mačkov – bezbariérové/ 12. 06. – 18. 06. 2016

zodpovídá:     Ivana Rosová

telefon:           605 476 798               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Monínec, Sedlec-Prčice – částečně bezbariérové / 19. 06. – 26. 06. 2016

zodpovídá:       Mgr. Daniela Bláhová

telefon:                        774 185 784               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Espero, Skokovy v Českém ráji – částečně bezbariérové / 14. 08. – 20. 08. 2016

rekondiční pobyt určený především pro rodiče s dětmi (v době cvičení budeme zajišťovat hlídání dětí)

zodpovídá:       Mgr. Daniela Bláhová

telefon:            774 185 784               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Slatiňany – hiporekondice / 05. 09. – 11. 09. 2016

zodpovídá:     Tamara Kynclová

telefon:           606 079 288               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Trnávka Želiv – pro náročnější / 18. 09. – 24. 09. 2016

zodpovídá:     Helena Nedvědová

telefon:           723 317 776               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. Exodus Třemošná u Plzně - bezbariérové / 09. 10. – 15. 10. 2016

rekondiční pobyt více zaměřen na ergoterapii           

zodpovídá:       Alice Plundrová

telefon:                        724 549 291               email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. ÚPS Mačkov – bezbariérové/ 23. 10. – 29. 10. 2016

zodpovídá:       Mgr. Daniela Bláhová

telefon:                        774 185 784               e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastnický poplatek členů činí 300 Kč/osoba/den, u lyžařského rekondičního pobytu
400 Kč/osoba/den. Neomluvená neúčast podléhá stornovacím poplatkům.
V ceně rekondičních pobytů není zahrnuto pojištění účastníka. Doporučujeme všem účastníkům těchto pobytů, aby se pojistili.

 1. 2.Individuální rehabilitace

 

3.1 Individuální rehabilitace osob v průkazem ZTP/P je realizována u klienta odbornými rehabilitačními pracovníky zdravotnického zařízení Monada www.monada.cz .

Účastnický poplatek členů činí 600 Kč/10 hod. cvičení. Variabilní symbol této platby
je 14.
Možnost využití maximálně 2x v roce. Kopie potvrzení o zaplacení zasílejte na adresu MS Centra Roska Praha, Tusarova 10, 170 00 Praha 7

3.2 Rehabilitační cvičení na amerických stolech – možno dle vlastního výběru. Příspěvek
od naší organizace činí 200 Kč/ 10 hod.
Tento příspěvek bude proplacen
v MS Centru Roska Praha, a to na základě předloženého dokladu o provedené platbě.

3.3 Možnost zapůjčení rehabilitačních přístrojů – MOTOmed, rotoped a vozíku. Zápůjční doba je zpravidla 1 měsíc. Poplatek individuální. Variabilní symbol této platby je 142. Zodpovídá Eva Urbanová, telefon: 266 712 511, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. 3.Rehabilitační plavání

 

Rehabilitační plavání se koná v bezbariérovém bazénu na pražském Výstavišti v Praze 7. Provoz bazénu od září do června - vstup pro veřejnost. Dotované vstupenky budou
k zakoupení v MS Centru Roska Praha. Účastnický poplatek je pro držitele průkazů a seniory 350 Kč/10+1 hod. plavání. Doprovod zdarma pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P. Variabilní symbol platby je 16.

Zodpovídá Eva Urbanová, telefon: 266 712 511, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 1. 4.Skupinová rehabilitace

 

Rehabilitační cvičení probíhá průběžně po celý rok pod odborným vedením vyškolených cvičitelek v pravidelných termínech v MS Centru Roska Praha, Tusarova 10, Praha 7.

 1. Pondělí           09:30 – 11:30 hod.                             cvičí Alice Plundrová

(pro osoby s průkazem ZTP/P zajišťována doprava mikrobusem)

Pondělí           18:00 – 19:00 hod.     Hatha Jóga      cvičí Ing. Petra Hrbková

 1. Úterý             10:00 – 12:00 hod..                            cvičí Ivana Rosová

(pro osoby s průkazem ZTP/P zajišťována doprava mikrobusem)

 1. Úterý              13:00 – 14:30 hod.                             cvičí Ivana Rosová
 2. Čtvrtek          10:00 – 12:00 hod.                             cvičí Jana Císařová
 3. Čtvrtek          13:00 – 14:30 hod.                             cvičí Vendula Janderová
 4. Čtvrtek          16:30 – 17:45 hod.                             cvičí Jana Císařová

Účastnický poplatek členů činí paušálně 300 Kč/osoba/rok. Variabilní symbol je 15.

Doprava mikrobusem se řídí stanovenými pravidly. Základní podmínkou je vytížení mikrobusu (alespoň 3 přepravované osoby). Účastnický poplatek členů s průkazem ZTP/P činí paušálně 300 Kč/osoba/rok. Variabilní symbol je 151.

Zodpovídá Jana Císařová, telefon: 737 936 567, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. 5.Hiporehabilitace

 

Pro nedostatek finančních prostředků zatím pozastavena.

 1. 6.Sociální rehabilitace

Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska Praha, v terénu na základě předběžné domluvy
a na pobytových akcích. Podle zájmu a možností budou pořádány akce sociální rehabilitace - např. z oblasti ergoterapie, arteterapie, dalšího vzdělávání, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy, workshopy či jiné akce apod. V případě zájmu zaškrtněte v přihlášce,
že máte zájem o informace, týkající se akcí sociální rehabilitace.
Zodpovídá Mgr. Daniela Bláhová a Martina Vitvarová, DiS, telefon: 774 185 784, 266 712 511  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. 7.Denní stacionář, kontaktní místo, odborné přednášky

 

MS Centrum Roska Praha, 170 00 Praha 7. Za činnost MS Centra Roska Praha
odpovídá Eva Urbanová, tel./fax: 266 712 511, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podle zájmu a možností budou otevřeny různé oblasti. Své požadavky nahlaste v MS Centru Roska Praha.

 1. 8.Komplexní poradenství

 

Jsou to poradny zdravotní, sociální, právní včetně pracovně právní, psychologická a zdravé výživy. Jsou poskytovány osobně převážně v MS Centru Roska Praha po předchozí domluvě nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 1. 9.Pravidla účasti na akcích s poplatky

 

1.  Dotované akce jsou výhradně určeny pro postižené roztroušenou sklerózou. Výjimkou mohou být jen průvodci a asistenti imobilních osob s RS a průkazem ZTP-P.
V případě volného místa se jich mohou zúčastnit i jiné osoby, které RS nemají,
avšak za plnou cenu.

2.  Základní podmínkou účasti na akcích je provedená platba všech účastnických
a členských poplatků, a to i za předchozí léta.

 

3.  Zájemce, každou akci, na kterou se přihlašuje, zahrne do připojené Závazné přihlášky, kterou odevzdá podle uvedených pokynů. Podmínkou pro jeho zařazení do akce
je včasné odevzdání zcela vyplněné přihlášky včetně doporučení neurologa. Tiskopis Závazné přihlášky zašleme na vyžádání zájemcům elektronicky nebo poštou, jinak je také
ke stažení na www.roska-praha.cz

4.  Účastnický poplatek postižených RS, kteří nejsou členy organizace, je o 25 % vyšší
než u platících členů. I přitom jsou všechny poplatky dotovány. Při uplatnění členské ceny se účastník prokáže dokladem o zaplacení členského příspěvku organizaci Roska Praha za předchozí léta a současně za rok 2016.

5.  Vybraný účastník předem zaplatí buď v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Způsob platby dohodne (sdělí) (s) vedoucím (u) akce. Může platit za více akcí najednou. Na platební doklad doplní příslušný(é) variabilní symbol(y) platby akce(í), které(ých) se zúčastní. Případné vratky se provádí zásadně bezhotovostní platbou. Také proto je bezpodmínečně nutné, aby každý nahlásil číslo svého bankovního účtu.

6.  Platbu stanoveného poplatku prokáže účastník tím, že doklad o úhradě předloží vedoucímu akce.

7.  Můžete-li, rádi přivítáme i vyšší částky než jsou stanovené poplatky. Předem děkujeme.

 

Schváleno výkonným výborem v Praze dne 04. 01. 2016

Mgr. Daniela Bláhová v. r.

      předseda organizace Roska Praha

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou

Procvicovani pameti