Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Unie ROSKA – česká MS společnost, z. s.

Vás srdečně zve na 3. Ročník

SPORTOVNÍ HRY

pacientů s roztroušenou sklerózou

ROSKIÁDA 2019