TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Důkazem toho, že Roskaři vědí, jak je pro ně pohyb důležitý, jsou i sportovní hry pacientů s RS. Letos 18. - 20.9. září pořádá Unie ROSKA ve sportovním centru v Nymburce již čtvrtý ročník Roskiády – sportovních her pacientů s RS. Přispět na tuto akci můžete rovněž pohybem, a to přes aplikaci ČEZ „Pomáhej pohybem“. Projekt s názvem „4.Roskiáda - sportovní hry pro pacienty RS“ bude spuštěn 30 5. 2020.

Další potřebné informace najdete Vy i vaši příznivci na webových stránkách www.pomahejpohybem.cz a na našich fcb stránkách www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/, kde můžete sledovat aktuální dění a přidat nám třeba svůj like