TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Dobrý den,

jelikož jsem již měla několik dotazů ohledně elektronických dálničních známek, posílám informaci přímo z ministerstva dopravy.

 

Dálniční známky administruje Státní fond dopravní infrastruktury a je vhodné se s dotazy podobného typu obracet právě na tuto organizaci. Nicméně Ministerstvo dopravy požádalo v tomto případě fond o zprostředkování informací  a obdrželo následující vyjádření.
Pro držitele průkazu ZTP se v souvislosti s novým systémem elektronických dálničních známek nic nemění. Vozidlo (či vozidla) není třeba nikde registrovat. Držitel průkazu ZTP se v případě kontroly v provozu prokáže stejným způsobem jako dosud. Do konce tohoto roku platí pro osvobození od zpoplatnění výjimka pouze pro držitele průkazu ZTP postižené úplnou nebo praktickou hluchotou, nicméně díky zákonu č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přestane i tato výjimka od 1. 1. 2021 platit a od zpoplatnění tak budou osvobozeni všichni držitelé průkazu ZTP.
 
            Pokud byste k dané věci chtěl detailnější informace, můžete se ještě obrátit přímo na SFDI (https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/kontakty-a-organy-fondu/). SFDI Vaši žádost následně vyřídí v souladu s InfZ.

Zde zasílám odkaz na SFDI kde je přesně uvedeno kdo nepodléhá zpoplatnění

https://www.sfdi.cz/dalnicni-kupony/dalnicni-kupony-2020/osvobozeni-od-zpoplatneni/

S pozdravem a přáním hezkého dne

Daniela Bláhová