TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

PharmDr. Josef Suchopár

DrugAgency, a. s., Praha

V odborné literatuře narůstá počet odborných publikací o lékových interakcích nápojů, koření a léčivých rostlin. Souvisí to s rozvojem „západní“ klasické medicíny v Číně, Indii a dalších asijských zemích, kde se se stoupající životní úrovní léky i ostatní klasická medicína založená na důkazech stává finančně dostupnou pro široké vrstvy obyvatel. Takoví lidé však neopouští tradiční rostlinnou terapii, na kterou jsou zvyklí, což vede k řadě problémů, neboť řada rostlin působí na metabolismus našich klasických „západních“ léků. Protože i u nás řada pacientů užívá rostlinné přípravky, můžeme stále častěji očekávat případy „neočekávaných“ snížení účinnosti nebo naopak předávkování klasickými léčivými přípravky (1).

            Byla popsána kazuistika 36leté ženy (2) s adenokarcinomem plic ve stadiu IV, u které bylo zahájeno podávání gefitinibu v dávkách 250 mg denně. Po 9 týdnech terapie bylo zjištěno zhoršení dechových potíží a CT vyšetření potvrdilo progresi onemocnění, lékař proto doporučil ukončit podávání gefetinibu. Pacientka přiznala, že po celou dobu užívala Panax ginseng (žen-šen). Na radu lékařů pacientka ukončila užívání žen-šenu a v podávání gefetinibu se pokračovalo. Při kontrole za 4 týdny se její stav zlepšil, na CT byla zjištěna parciální odpověď, po 30 týdnech bylo dosaženo výrazného trvalého zlepšení. Kromě žen-šenu jsou induktory CYP3A4 také čajovec kapský, šalvěj červenokořenná a třapatka nachová, dále kustovnice čínská, lékořice lysá. Nejznámějším induktorem mezi rostlinami je třezalka tečkovaná. Jiné rostliny, ovoce, respektive koření však působí jako inhibitory a zvyšují koncentrace řady léků v krvi, čímž zvyšují jejich účinky a také riziko jejich nežádoucích účinků: např. pepř černý, grapefruitová šťáva, zelený čaj a další. Kurkuma dlouhá je smíšeným inhibitorem/induktorem CYP3A4, to znamená, že po jednorázovém podání zvyšuje hladinu řady léků v krvi, po opakovaném podávání tuto hladinu naopak snižuje. Při zvýšení krevních hladin se mohou objevit nežádoucí účinky. Při jejich snížení může dojít k selhání terapie. Kurkuma dlouhá je současně inhibitorem přenašečů OATP a BCRP, což může mít význam při léčbě methotrexátem nebo rosuvastatinem.

            Jídlo obecně snižuje krevní hladinu léků, avšak nemá (až na výjimky) vliv na celkové vstřebané množství léčiva. Jídlo také oddaluje nástup nejvyšších koncentrací léků, což může mít význam u léků, u kterých je třeba rychlý nástup účinku (např. u léků na bolest). Některé léky je ale třeba užívat před jídlem, protože jídlo snižuje jejich vstřebané množství a tím i účinek, jedná se např. o furosemid, V-penicilin nebo takrolimus. Jiné léky je třeba užívat po jídle, aby se buď snížily nežádoucí účinky, nebo aby bylo zajištěno jejich dostatečné vstřebávání, např. posakonazol, cinakalcet nebo ganciklovir.

            Každý pacient, užívá-li nějaké léky, by v zájmu svého zdraví měl konzultovat podávání rostlinných přípravků s lékařem nebo lékárníkem. Rostlinné léky mohou pomoci, ale i uškodit, pokud se podají v nevhodné kombinaci. Existuje řada rizikových, nebo dokonce nebezpečných kombinací léků s potravinami nebo ovocem či zeleninou. Lékové interakce a duplicity může každý zkontrolovat na www.lekoveinterakce.cz. Zde je nutné se zaregistrovat, kontrola duplicit je zdarma, kontrola lékových interakcí je zpoplatněna roční částkou 1200 Kč.

Literatura

1

Kociánová E., Václavík J., Janečková H., et al.: Jak časté je předávkování amlodipinem při léčbě arteriální hypertenze a lze ho predikovat? 23. kongres ČIS, 2016, Sborník abstrakt, str. 45

2

Hwang SW, Han HS, Lim KY, Han JY: Drug interaction between complementary herbal medicines and gefitinib. J Thorac Oncol 2008; 3: 942–943