TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Pobyt pořádala Roska Praha v úzké spolupráci s NHK a Střední školou chovu a jezdectví.

Přijeli jsme do Kladrub každý po svojí ose, dle svých možností. Sraz jsme měli před restaurací, kam jsme chodili na jídlo. Všichni jsme se na sebe těšili. Přivítala nás naše vedoucí Tamara Kynclová a Bohunka Rosůlková. Bohunka je šikovná obětavá trenérka a cvičitelka hlavně dětí na voltižích. Na hipoterapii má zkoušky a licenci ČHS. Bohunka nám dala stručné krátké instrukce. Podrobnosti nám řekne až na jízdárně. První jízda bude v 15.00. Po chutném obědě jsme se šli ubytovat do internátu místní střední jezdecké školy. Tam nás přivítali místní zaměstnanci, dali nám klíče a instrukce. Tamara nám rozdala klíče od pokojů, pokoje jsou dvoulůžkové, převážně s příslušenstvím. Internát není bezbariérový. Kdo nemohl  po schodech, dostal pokoj v přízemí. Výtah byl zamčený, ale druhý den na naši žádost nám jej odemkli.

Na koně musíme mít nešustivé oblečení, dlouhé kalhoty, hlavně helmu, může být i helma na kolo. Na jízdárnu se dalo dostat autem i pěšky. Na koně jsme nasedali denně od 8.30, jezdili jsme 30 minut v krásné přírodě, kolem pastvin, kde se pásly klisny s hříbaty, v jiných ohradách zas jen samotné klisny nebo jen hřebci. Snídaně jsme si dělali sami, ale vůbec nám to nevadilo, byli jsme na to připraveni z dřívějších pobytů. Někteří jezdili na snídani do místní restaurace. Obědy byly v nové hřebčínské jídelně dle vlastního výběru a diet. Na večeře jsme chodili do místní restaurace. Nevadilo, hlavně že jsme byli na hiporekondici, na kterou se každý rok těšíme. Po jízdách na třech krásných bílých klisnách jsme před obědem měli čas na krátkou vycházku nebo nákup v místní prodejně. Ráno cestou na jízdy jsme si počkali na vyhánění klisen (maminek) s hříbátky. Tyto bílé klisny mají hnědá nebo černá hříbata, která se do dvou let vybělí.

            Bohunka nám připravila tři krásné bílé klisny na naše jízdy. Klisny byly pro nás speciálně nacvičené a připravené. Osedlané na hřbetě mají dečky a obřišníky s madly, kterých se držíme. Koně s námi vodí proškolení vodiči. Nástup je ze speciálně upravené rampy, aby kůň nemohl uhnout. Podle nové vyhlášky se hipoterapie mohou zúčastnit klienti s průkazem ZTP. Kdo má průkaz ZTP/P, musí mít průvodce, který mu pomáhá nasednout na koně a chodí vedle koně při jízdách. Kdo s průvodcem přijede, tak může jezdit na hiporekondici. Kdo průvodce nemá, ten jezdit nemůže.

            Hřebčín NHK je jediný, kde se chovají bílí kočároví klabonosí koně. Ještě ve Slatiňanech se chovají černí klabonosí vraníci. Bohunka nám zařídila exkurzi do kočárovny, kde jsou krásná spřežení jak bílých koní, tak vraníků a jiné staré muzejní kusy, které patřily hřebčínu. Také jsme byli na Kladrubském zámku, zúčastnili jsme se krásného krátkého představení o princezně Sissi, která milovala koně a jezdila na nich. Místnosti, kde jsme v dřívějších časech bydleli i my, jsme nemohli poznat, jak je interiér zámku přestavěn.

            Kromě jízd jsme také mívali cvičení ve společenské místnosti internátu. V červnu nás cvičila školená cvičitelka Blanka Hantlová a v srpnu cvičila Eva Fidlerová. S Evou jsme také prováděli ergoterapii – vyráběli jsme andělíčky, pavoučky, náramky a srdíčka. Dcera Marie Kautové nám udělala speciální trika s kladrubským koněm, ve kterých jsme chodili na jízdy. Večery byly teplé, tak jsme sedávali na lavičkách před internátem. V Kladrubech jsme navázali krásná nová přátelství, V 22.00 byla odtroubena večerka a šli jsme spát, natěšeni na zítřejší a další dny s koňmi a přáteli. Loučili jsme se slibem, že se zase za rok sejdeme na hřbetech bílých koní.

            Chtěli bychom touto cestou poděkovat: organizaci ROSKA Praha, kolektivu ředitelství a vedení NHK v Kladrubech nad Labem, ředitelství Střední školy chovu a jezdectví v Kladrubech, starostce ing. Lence Godhardové. Hlavně Bohunce Rosůlkové, která nám již několik let obětavě připravuje krásné bílé klisny a program této hipoterapie. Také děkujeme naší vedoucí Tamaře Kynclové za její starost o nás. Naší nemocí RS jsme různě hendikepovaní, tato hipoterapie nám velice prospívá a pomáhá.

Za kolektiv účastníků naší hiporekondice Marie Kautová