Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Otázka:

Vážená paní doktorko,

z několika zdrojů jsem se dozvěděla, že neodhalená a neléčená celiakie může vést
ke vzniku dalších autoimunitních onemocnění, m.j. také RS.

Neměli by logicky pacienti s diagnostikovanou RS podstoupit také test na celiakii (příp. obecně potravinovou intoleranci), aby při pozitivním výsledku testu mohli bezlepkovou dietou ovlivnit nejen zdraví svého střeva, tím funkčnost imunitního systému, potažmo vývoj své RS.

Odpověď:

Nikoliv. Celiakie může být někdy spojena s neurologickými příznaky podobnými RS, ale o samotnou RS se většinou nejedná. Dodržování bezlepkové diety tak má význam pouze u prokázané celiakie, nikoliv paušálně, protože u osoby bez celiakie takováto dieta nepřinese pozitivní vliv na imunitní systém a případně RS.