TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

1. Č l e n s t v í
Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. V současné době evidujeme 730 členů. 
Členské otázky jsou základními každé fungující organizace. Členský příspěvek roku 2009
je opět ve výši 90,- Kč. Tento příspěvek prosím zaplaťte na náš účet 1824319/0800 nebo platbou v hotovosti v MS Centru Roska. Nezapomeňte napsat variabilní symbol této platby, který je 11. Můžete-li rádi přivítáme i vyšší částku. Při placení musí být přesně uvedeno jméno člena za kterého je platba realizována. Děkuji všem za vstřícnost
Ke stažení zde

Platné členství vám, na základě předložení kopie dokladu o zaplacení příspěvku, zapíšeme do členského průkazu, který pošlete poštou přímo Zuzaně Kuklové nebo předejte v MS centru Roska. Nemáte-li ještě členský průkaz tak vám jej, při stejném postupu, vystavíme. Členskou agendu zajišťuje Zuzana Kuklová, Machkova 8/1645, 149 00 Praha 4-Chodov, tel.: 222 946 335, 723 648 917, e-mail: , .  
Všechny členy žádáme o nahlášení všech osobních změn (jméno, adresa, telefon, ČOP,
e-mail, průkazka stupně postižení apod.). Všechny tyto změny hlašte buď přímo Zuzaně Kuklové nebo v MS Centru Roska. Místo rodného čísla uvádějte datum narození. 
Žádáme všechny, kteří tuto informaci nedostali elektronickou poštou, a mají 
e-mailovou adresu o její nahlášení!!! Potom budete dostávat průběžně mj. také všechny aktuální informace 

2. V a l n á  h r o m a d a
Členská valná hromada naší organizace se koná ve čtvrtek 9. dubna 2009 od 10,30 hod. v 
divadelním sále Domova Sue Ryder, Praha 4 – Michle, Michelská 1/7. Podle možností bude 
zajišťován svoz imobilních účastníků mikrobusem. Účast členů žádoucí

3. R e k o n d i č n í  p o b y t y  s e  z d r a v o t n í m  p r o g r a m e m
1. Tavba Kamenický Šenov 26. 4. - 2. 5. příjemné prostředí 
2. Mačkov u Blatné 26. 5.. - 1. 6. bezbariérové
3. Exodus Třemošná u Plzně 12. - 15. 5. bezbariérové 
4. Národní hřebčín Kladruby n. L 21. - 27. 6. hiporekondice
  5. Espero Skokovy v Českém ráji 14. - 20. 6. částečně bezbariérové
6 Espero Skokovy v Českém ráji 2. - 9. 8. částečně bezbariérové X
  7. Národní hřebčín Kladruby n. L 16. - 22. 8. hiporekondice
  8. Exodus Třemošná u Plzně 15. - 18. 9. bezbariérové
9. Trnávka Želiv 20. - 26. 9. pro náročnější
10. Espero Skokovy v České ráji 27. 9. - 3. 10. částečně bezbariérové
11. Mačkov u Blatné 10. - 16. 10. bezbariérové
X Akce mimo státní dotaci, která se nezapočítává do limitu dotovaných dní
Dotovaných akcí se může každý zúčastnit v celkové délce nejvýše 21 dotovaných dní za rok (počítají se i akce pořádané jinými subjekty). Účastnický poplatek členů na ně je 
200,- Kč/osoba za den , u hiporekondice 220,- Kč/osoba/den. 
Vedení, cvičitelé i společná přeprava zajištěny.
 
Neomluvená neúčast vybraného účastníka podléhá stornovacím 
 poplatkům!!! V případě možnosti zajišťujeme imobilním účastníkům se ZTP-P doprovodného asistenta V ceně rekondičních pobytů není pojištění účastníka!!! Podrobnosti 
s bližšími údaji sdělí vybraným účastníkům vedoucí konkrétní akce. Variabilní symbol platby rekondičních akcí je 12 a číslo vybrané akce. Za jednotlivé rekondice odpovídají jejich přímí vedoucí a celkově Daniela Bláhová, tel. 271 913 283, mobil: 774 185 784, e-mail: ,  

Orientačně se můžete také přihlásit na celostátní rekondici, která se koná 18. - 25. 7. 2009 v Penzionu Pastviny. Pořadatelem je Unie Roska, akce je mimo dotaci a nezapočítává se do limitu dotovaných dní.

4. I n d i v i d u á l n í  r e h a b i l i t a c e
a) rehabilitace v bytě osob s průkazem ZTP-P přes zdravotnické zařízení Monada 
  odbornými rehabilitačními pracovníky. Přes zvýšené celkové náklady zůstává účastnický 
  poplatek členů je 600,- Kč/10 lekcí. Variabilní symbol platby je 14. Organizuje a
  odpovídá Jana Trousilová, tel. 266 712 511, e-mail:
b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You Praha 4-Kačerov,
Praha 4-Modřany-Poliklinika/bezbariérový přístup/ a Praha 6, Srbská 7.
Účastnický poplatek je 350,- Kč/10 lekcí. Variabilní symbol platby je 13. Organizuje a
odpovídá Krista Fouňová, tel. 233 379 960, 728 329 024, e-mail:
c) zapůjčování rehabilitačních přístrojů MOTOmed, rotoped, vozíky a šlapadla. Přednost
mají členové s průkazem ZTP-P. Zápůjční doba je zpravidla 1 měsíc. Poplatek je
individuální. Variabilní symbol platby je 141 za MOTOmed a 142 za rotoped.
Organizuje a odpovídá Jana Trousilová,tel. 266 712 511, e-mail:
Váš požadavek vyřídí MS Centrum Roska.

5. S k u p i n o v á  r e h a b i l i t a c e
a) rehabilitační cvičení zejména s prvky jógy probíhá průběžně po celý rok pod odborným
  vedením vyškolených cvičitelek v pravidelných termínech:
  x pondělí 10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Alice Plundrová
  x úterý 10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova, cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková  
  úterý 12,30-14,30 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Věra Adámková 
  xx úterý 18,00-20,00 v MS Centru Roska, P7, Tusarova 10, cvičí Hana Vágnerová
  xxx středa 10,00-12,00 v MS Centru, P 7, Tusarova 10, cvičí lichý týden I. Rosová
  čtvrtek 10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Jana Císařová
  čtvrtek 12,30-14,30 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Vendula Janderová
  xxx pátek 10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova , cvičí V. Adámková a D. Zemanová
  x : akce na které je pro osoby s průkazem ZTP-P zajišťována doprava mikrobusem,
  xx :cvičení SHIATSU, cena pro ostatní 1.000,- Kč/rok nebo jednorázově 50,-Kč/1 cvičení  
  xxx : uskuteční se jen v případě zájmu po dohodě s cvičitelkou.

Doprava mikrobusem se řídí stanovenými pravidly. Základní podmínkou je jeho vytížení(alespoň 3 přepravované osoby), jinak se jízda neuskuteční. Účastnický poplatek členů je paušální 190,- Kč/osoba/rok bez dopravy mikrobusem. Člen využívající dopravu mikrobusem zaplatí navíc 150,- Kč/osoba/rok. Variabilní symbol platby je 15, 
při využívání dopravy mikrobusem 151. Celkově za skupinové rehabilitační cvičení odpovídá Jana Císařová, tel. 737 936 567, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
b) rehabilitační plavání se koná každou středu od 18,00 do 19,00 hod. v bazénu YMCA, Praha 1, Na Poříčí 12. Účastnický poplatek členů je paušální 200,- Kč/rok. Variabilní symbol platby je 16 Za akci odpovídá Renáta Chovancová, tel. 266 712 511, e-mail:

6. H i p o t e r a p i e
 Hipoterapie probíhá v jízdárně : 
  Bucephalos Nučice dle dohody
  Jezd. klub Počin Dolní Počernice úterý a čtvrtek a dle dohody
  Jezd. odd. Orion Braník úterý a čtvrtek
  x Hipo stř. soc. ter. far.PL Bohnice středa
  TIS- Hucul Club Zmrzlík pátek
x : akce na které je pro osoby s průkazem ZTP-P zajišťována doprava mikrobusem.
Doprava mikrobusem se řídí stanovenými pravidly. Základní podmínkou je vytížení 
mikrobusu (alespoň 3 přepravované osoby), jinak se jízda neuskuteční. Bližší termíny a místo jízdárny musí každý účastník předem dohodnout s vedoucím akce. Účastnický poplatek členů je paušální a činí 370,- Kč/osoba/pololetí. Za I. a II. pololetí je účastnický poplatek členů stejný. Kdo využívá dopravu mikrobusem zaplatí navíc 75,- Kč/osoba/pololetí. V praxi to znamená, že za celoroční hipoterapii činí účastnický poplatek členů celkem 740,- Kč/osoba/rok, při užití mikrobusu navíc 150/ Kč/osoba/rok. Variabilní symbol platby je 171 za I. pololetí a 172 za II. pololetí. Při užití mikrobusu 1711 resp. 1721. Na hipoterapii platí v plném rozsahu schválená pravidla. Vedoucím hipoterapie je Míla Mlčkovský, tel. 222 237 111, mobil 774 195 150, e-mail: , .s kterým je účast každého včetně změn, nutno předem projednat! 

7. S o c i á l n í r e h a b i l i t a c e
Podle zájmu budou otevřeny zejména v MS Centru Roska akce sociální rehabilitace - např. z oblasti ergoterapie, arteterapie, dalšího vzdělávání, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy, workshopy či jiné akce apod. V případě zájmu se účastnit, zaškrtněte prosím v přihlášce, že máte zájem o informování o akcích sociální rehabilitace. Odpovídá Bc. Vendula Plavcová, tel. 266 712 511, mobil 773 618 578, e-mail:
 
8. O d b o r n é p ř e d n á š k y , d e n n í  s t a c i o n á ř , p o r a d n y , k u r z y ,
  k o n t a k t n í  m í s t o , k l u b

Koná se zejména v MS Centru Roska, Praha 7, Tusarova 1438/10 nebo Centru práce po předchozí dohodě. Odborné přednášky se konají zpravidla třetí středu v měsíci od 13,00 hod. Cyklus přednášek plánujeme zahájit v dubnu tr. Klientům nabízíme psychologickou poradnu, kterou zajišťuje Mgr. Veronika Ambasová, tel. 602 386 199, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sociální a pracovně právní poradenství, pomoc se zaměstnáním, jazykové kurzy, kurzy manegmentu a práce na PC. Za činnost MS Centra Roska odpovídá jeho vedoucí Karel Hrkal, tel/fax: 266 712 511, 773 622 111, e-mail: Podle zájmu a možností budou otevřeny i další oblasti. Své požadavky nahlásíte v MS Centru Roska.  

9. S o c i á l n í  p r á c e 
V MS Centru Roska je zajišťována také ostatní komplexní sociální práce. Karel Hrkal je průběžně k dispozici i pražským roskařům v avizovanou pracovní dobu. Specializuje se 
na problematiku zaměstnanosti. Bc. Vendula Plavcová je zaměstnancem naší organizace a pracuje střídavě v terénu, kde pomáhá těm více postiženým s průkazkou ZTP-P (po-stř.) a v MS Centru Roska (čt.-pá). Střídavě zde pracuje i Veronika Malačová, DiS. Provádí se i výše uváděná sociální rehabilitace. Potřebné informace dostanete v MS Centru Roska. 

10. C e n t r u m  p r á c e 
Je na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 a funguje od roku 2006. pod patronací společnosti B. P. T., která s Roskou úzce spolupracuje. Toto centrum práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany má hlavní cíl tyto spoluobčany zaměstnávat a vzdělávat. Nejen pro roskaře je zde zajištěno bezplatné vzdělávání cizích jazyků, práce na PC a managmentu. 
Společně řešíme i zaměstnávání lidí s RS a organizujeme další akce ve prospěch roskařů..
Potřebné informace podá v MS centru Roska Karel Hrkal, tel. 266 712 511, 773 622 111, e-mail:  

10. K o n t a k t y, i n t e r n e t
Webová stránka Rosky Praha je : www.roska-praha.cz a e-mail :  
V MS Centru Roska funguje internetový klub s týdenním provozem ve kterém mají bezplatný přístup na internet lidé s roztroušenou sklerózou a související osoby. Konkrétní termín návštěvy je dobré si předem domluvit. 

11. Z a h r a n i č n í  a k c e
V září 2009 opět proběhne 10 denní zahraniční rekondiční pobyt ve slovinském MS Centru v Ankaranu za obdobných podmínek jako v loňském roce. Na podzim se připravuje také atraktivní 3-5 denní zahraniční tématický zájezd. Prosím avizujte váš případný zájem o ně. Bližší podmínky budou zájemcům sděleny až po dohodách o konkrétních akcích.

P r a v i d l a  ú č a s t i  n a  a k c í c h  s  p o p l a t k y  
1. Dotované akce jsou výhradně určeny pro postižené roztroušenou sklerózou. Výjimkou mohou být jen průvodci a asistenti osob s RS s průkazem ZTP-P. V případě volného místa 
se jich mohou zúčastnit i jiné osoby, kteří RS nemají, ovšem za plnou cenu.
2. Základní podmínkou účasti na akcích je zaplacení všech účastnických a členských poplatků a to i z předchozích let.
3. Zájemce každou akci na kterou se přihlašuje zahrne do připojené Závazné přihlášky, kterou odevzdá podle pokynu. Podmínkou pro jeho zařazení do akce je včasné odevzdání úplně vyplněné přihlášky včetně doporučení neurologa. Tiskopis Závazné přihlášky zašleme na vyžádání zájemcům elektronicky a je také ke stažení na našem webu.
4. Účastnický poplatek postižených RS, kteří nejsou členy organizace je o 25 % vyšší než 
u členů. I přitom jsou všechny poplatky plně dotovány. Při uplatnění členské ceny se účastník prokáže dokladem o zaplacení členského příspěvku Rosky roku 2009.
5. Vybraný účastník předem zaplatí buď v hotovosti, složenkou nebo bankovním převodem. Způsob platby dohodne (sdělí) (s) vedoucím(u) akce. Může platit za více akcí najednou. Na platební doklad doplní příslušný(é) variabilní symbol(y) platby akce(í), které(ých) se zúčastní. Případné vratky se provádí zásadně bezhotovostní platbou. Také proto je bezpodmínečně nutné aby každý nahlásil číslo svého bankovního účtu.
6. Zaplacení stanoveného poplatku prokáže účastník tím, že doklad o tom ukáže 
na vyžádání vedoucímu akce.
7. Můžete-li rádi přivítáme i vyšší částky než jsou stanovené poplatky. Děkujeme.

Schváleno výkonným výborem 7. ledna 2009 Ing. Jaroslav ZIKA, v. r.
  předseda

TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou

Procvicovani pameti