TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Projekt „Místa pro zaregistrování OZP do databáze IZS hl. m. Prahy“-(o zachraňování osob se zdravotním postižením)

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu  hl. m. Prahy, z programu JPD 3 – registrační č. projektu: CZ.01.3.07/1.1.01.3/1074.

Při povodních na Moravě a později i v Čechách a v Praze jsme zjistili, že mnozí lidé se

zdravotním postižením potřebují speciální zacházení při zvláštních situacích, jako

jsou přírodní či jiné katastrofy a havárie. Projevilo se to v tom, že prostředky záchrany

a místa, kam byli tito lidé evakuováni, nebyly přizpůsobeny, a tak někdy přes všechno úsilí záchranářů došlo nejen k ohrožení zdraví, ale i života osob se zdravotním

postižením (dále jen OZP). Chyběly vozíčky, zvedáky, toalety apod. pro lidi s tělesným

postižením, bylo obtížné komunikovat s osobami se sluchovým postižením, málokdo

uměl zacházet s lidmi se postižením zrakovým.

Silným popudem k přípravě adekvátních opatření se staly události v New Orleans,

kde dokonce došlo k tomu, že OZP bez jakékoliv možnosti záchrany utonuly. Stalo se

to navzdory technickým možnostem, které v USA jsou. Nebyli připraveni ani lidé ani

systém. Něčemu podobnému chceme předejít.

Posláním tohoto pilotního projektu je začlenění OZP do společnosti i v oblastech,

které se týkají zachraňování (měly by mít stejné příležitosti jako osoby bez postižení).

Cíle projektu jsou:

– vytvoření pracovních míst (registračních pracovníků) pro osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností a posílení individuálního přístupu ke klientům, tzn.

především OZP,

– vytvoření registru OZP pro použití v Integrovaném záchranném systému hl.

m. Prahy tak, aby záchranáři věděli, že v místě zásahu bydlí OZP a že potřebuje

zvláštní zacházení,

– zmapování zvláštních přístupů vzacházení sOZP tak,aby jim Integrovaný záchranný systém hl. m. Prahy (dále jen IZS) byl schopen účinně pomáhat,

– představme si to na příkladu: Pan Mrkvička je hluchoslepý. Bydlí v místě, které

zasáhne povodeň. Vzhledem k tomu, že je zaregistrovaný, v IZS se na mapě znázorňující zatopenou část objeví upozornění, že tam je člověk, který potřebuje

zvláštní zacházení. Záchranáři se vybaví tak, aby s ním byli schopni komunikovat,

spojí se s organizací, která je s to pomoci, a zorganizují odpovídající následnou

péči, pokud je nutná evakuace.

Výstupy a výsledky realizace projektu tedy budou:

– kurs a metodika pro vyškolení registračních pracovníků,

– registrační pracovníci z řad OZP (ohrožených dlouhodobou nezaměstnaností),

kteří budou OZP v hl. m. Praze registrovat,

– OZP, kterým registrace umožní pocit bezpečí a v případě ohrožení takový způsob

zachraňování, který zohlední potřebu zvláštního zacházení,

– registr OZP u IZS.

Kde projekt probíhá:

– Projekt zatím probíhá v hl. m. Praze a je určen jejím obyvatelům.

– Kontaktní adresa: Chrášťany 171, 252 19 Rudná.

Kdy se projekt realizuje:

– Realizace začala 1. ledna 2007.

– Projekt bude ukončen 30. června 2008.

Kdo projekt uskutečňuje:

NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7

Realizační tým projektu:

Koordinátorka projektu: Jana Hrdá

Manažerka projektu: Ivana Klepaczová

Asistentka/administrátorka: Jana Langerová

Další účastníci realizace:

Školitelé: z řad pracovníků IZS, externí odborníci

Grafická presentace a videotrénink: Jiří Horský

Jak je projekt daleko:

Byl proveden nábor a výběr registračních pracovníků -registrátorů tak, aby

buďto sami měli takové zdravotní postižení jako skupina, jíž nabízejí registraci,

nebo aby k ní měli úzké vazby.

Registrátoři prošli vzděláváním:

první část se týkala IZS a spočívala v předání základních znalostí o tomto systému

a o metodách práce (praktické předvedení na Požární stanici Hasičského záchranného sboru ČR, Jinonice a na dispečinku tísňového čísla 112); realizovaly jej složky IZS;

druhá část zvýšila kompetence frekventantů v jednání s OZP při jejich registraci

– znalosti o typech zdravotního postižení, komunikační dovednosti atd.

třetí část vybavila frekventanty dovednostmi týkajícími se administrativy, používání počítačů.

Registrátoři jsou sice zaměstnanci NRZP ČR, ale pracují u organizací OZP, (aby byl

zajištěn co nejužší styk se skupinou lidí, kteří jsou nositeli určitého typu zdravotního postižení), tzv. umístitelů (viz dále)

Co registrátoři dělají:

Registrátoři pracují v ordinačních hodinách u umístitelů (viz dále) a mimo to

v terénu, tj. provádějí šetření v bytě a okolí zájemců o registraci.

Aby se co nejvíce osob dozvědělo o možnosti zaregistrovat se, informují registrátoři

jednak členy a klienty umístitelských organizací, jednak seniory nebo nositele

toho druhu zdravotního postižení, které mají na starosti (to vše podle komunikačních schopností OZP), a to prostřednictvím tisku, webu a dalších médií, konferencí,

schůzí a jiných příležitostí, dále prostřednictvím lékařů-specialistů, výrobců či distributorů pomůcek a zdravotnické techniky.

Práce registrátorů spočívá v tom, že na jedné straně informace od zájemců o zaregistrování získávají, na druhé jim důležité informace dávají: – provádějí šetření schopností a dovedností OZP se zřetelem ke zvláštnostem

zacházení s OZP při zachraňování, tzn. při kontaktu a komunikaci, manipulaci

a přesunech, evakuaci z bytu, umístění, následné péči po evakuaci;

– provádějí šetření v bytě a v okolí OZP;

– poskytují zájemcům rady, jak jednat při různých nenadálých událostech i při

zásazích složek IZS;

– pomáhají zájemcům vytvořit nouzový seznam úkonů, jež je potřeba učinit před

případnou evakuací, a věcí, jež je nezbytné vzít s sebou;

– průběžně poskytují konsultace OZP o všem, co se týká projektu a IZS;

– při sběru důvěrných a citlivých údajů dodržují zákon o ochraně osobních dat

č. 101/2000 Sb.,

– aktualizují údaje.

Zaregistrovaný občan - OZP dostane žlutý „Průkaz SOS“, v němž bude jméno, rok

narození, bydliště (patro), druh postižení/senior, nezbytné pomůcky, léky, ev. zvíře (asistenční či vodicí pes), kontaktní osoba. Podobné údaje bude zaznamenány

v registru pro IZS, tzn. pro Odbor krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy, pražský

dispečink Jednotného evropského čísla tísňového volání 112 a pražský dispečink

tísňového volání Hasičského záchranného sboru ČR 150.

Jak se s registrátory spojit :Pro: senioryKdo: Ivana Černá

Kde: Život90

Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

Kdy: Po 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

         Čt 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 222 333 546

Pro: seniory

Kdo: Zuzana Nováková

Kde: Život90

Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1

Kdy: Út 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

         St 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 222 333 555

Pro: osoby s tělesným postižením

Kdo: Miroslav Diviš

Kde: Vondroušova 1193/45, 163 00 Praha 6

Kdy: Út 10:00 - 17:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 235 300 053, 728 006 544

Pro: osoby s tělesným postižením

Kdo: Tomáš Lanc

Kde: POV - Pražská organizace vozíčkářů

Benediktská 6, 110 00 Praha 1

Kdy: St 10:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 224 827 210, 777 949 127

Kde: MO Flora

Hornomlýnská 1255, Praha 4 – Kunratice

Kdy: Út 10:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 777 949 127

Pro: osoby s vnitřním postižením

Kdo: Eva Hanibalová

Kde: VFN - Všeobecná fakultní nemocnice

Karlovo náměstí 32, Praha 2

Kdy: Po 10:00 - 15:00

        Čt 10:00 - 15:00

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 774 737 909

Pro: osoby s hluchoslepotou

Kdo: Martina Hanusová

Kde: ČUN - Česká unie neslyšících

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

Kdy: Út 8:00 - 13:00

         Čt 8:00 - 13:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 283 880 594, 604 778 634

Pro: osoby se sluchovým postižením

Kdo: Lenka Hejlová

Kde: ČUN - Česká unie neslyšících

Dlouhá 37, 110 00 Praha 1

Kdy: Pá 10:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 224 827 111

Telefon: 229 827 152, 604 857 541

Kde: ASNEP - Asociace organizací neslyšících,

nedoslýchavých a jejich přátel

Hábova 1571, Stodůlky-Praha 5, 155 00

Kdy: Čt 10:00 - 15:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. / 223 517 808

Telefon: 235 521 412, 604 857 541

Pro: osoby s mentálním postiženímKdo: VěraHrádková

Kde: SDMO - Středisko ucelené rehabilitace při DMO

Klimentská 9, Praha 1

Kdy: Po 11:30 - 16:30

        Út 11:30 - 16:30

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 286 586 428, 604 376 416

Pro : Osoby s duševní poruchouKdo: Břetislav Košťál

Kde: FOKUS - Praha

Dolákova 24, 181 86 Praha 8

Kdy: Út 13:00 - 18:00

         St 13:00 - 18:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 233 551 241, l. 207, 774 288 238

Pro: osoby se zrakovým postižením

Kdo: Ilona Ozimková

Kde: Tyflocentrum Praha, o.p.s.

Krakovská 1695/21, 110 00 Praha-Nové Město

Kdy: St 12:00 - 17:00

        Čt 8:00 - 13:00

E-mail/fax: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 221 462 491

___________________________________________________________________________ NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR, o.s. – PRAŽSKÁ KRAJSKÁ RADA,

kontaktní adresa: Chrášťany 171, 252 19 Rudná, IČ 70856478,

předseda sdružení: Václav Krása, www.nrzp.cz,

koordinátorka: Jana Hrdá 736 751 201, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

manažerka: Ivana Klepaczová 775 562 302,

administrátorka projektu: Jana Langerová 775 562 300.

_____