TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

24.10.2008 11:03
Pět turistických tras v Českém Švýcarsku pro osoby upoutané na invalidní vozík doporučují webové stránky obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko. Podrobnější pozvání na výlety přináší rozhovor s Radkem Vonkou, zástupcem hejtmana a předsedou správní rady o.p.s. České Švýcarsko.

České Švýcarsko je nádherný region, který nabízí spoustu zážitků – překrásnou přírodou počínaje přes zajímavou starobylou architekturu až po cenná umělecká díla. Nyní jste se pokusili část toho všeho zpřístupnit i zdravotně handicapovaným občanům Která místa byste zdůraznil? Co považujete vy sám za nejzajímavější?
 
Z míst, která jsou obtížněji přístupná, bych teď na podzim určitě vyzdvihl taková místa, jako je stezka propojující tzv. Jetřichovické vyhlídky anebo rozhledová místa na Vlčí Hoře, Belvederu, Spravedlnosti, Pastevním vrchu, v blížící se zimě třeba putování údolím Brtnického potoka. Z míst, která jsou velmi dobře přístupná i pro osoby s handicapem, bych zmínil např. Kyjovské údolí, výlet k lokalitě Na Tokání či procházku alejí k osadě Mezná.
 
Sestavovali jste nabídku pouze z míst, která jsou dostupná po rovině, nebo jste i některé části cíleně upravovali? Dotýká se to samozřejmě nejen kvality cest, ale i bezbariérových WC (vozíčkář si do lesa neodskočí, nehledě na to, že v chráněném území jde o pokutu).
 
My jsme především na našem webu prezentovali dobře dostupná místa, upravovat stezky – mám-li hovořit za obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko – nám v těchto místech nepřísluší. Nicméně bych rád zmínil, že např. v našem hlavním návštěvnickém zařízení Domě Českého Švýcarska je bezbariérový vstup a bezbariérový pohyb (dokonce i v interaktivní expozici) včetně využití toalet samozřejmostí.
 
Pustíte se do (dalších) úprav? S trochou fantazie by pro zdatnější tělesně postižené občany mohlo být dostupné také například sedlo Pravčické brány, kam ještě po válce pohodlně dojelo auto, alespoň část soutěsek a další. Třeba v Rynarticích by mohli i bez pomoci (nebo s malou dopomocí) vyjet (vyjít) nahoru ke kříži, odkud jsou úchvatné výhledy.
 
Tato otázka je, jak jsem naznačil, spíše na Správu Národního parku České Švýcarsku, každopádně jsem toho názoru, že do takto unikátních lokalit by se zasahovat nejen silniční infrastrukturou příliš nemělo, aby si uchovaly svou jedinečnost. Myslím, že je spíše cesta v atraktivní prezentaci dostupných turistických cílů a tras než v zpřístupňování úplně všeho.
 
Mysleli jste při zpřístupňování „pouze“ na vozíčkáře, nebo i na jinak zdravotně postižené lidi.? Týká se to například značení na infotabulích, materiálů dostupných v informačních centrech apod. – pro neslyšící, nevidící…
 
Určitě se snažíme potřeby osob s postižením zohledňovat, věnovali jsme se např. verzi našich webových stránek pro nevidomé a věřím, že například zmíněná expozice v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě natolik podporuje vnímání všechny smysly, že uspokojí úplně každého.
 
Jsou některá z vámi doporučených místo dostupná i v zimě, nebo doporučujete zdravotně postiženým jen jaro – léto, event. podzim?
 
V případě příznivého počasí jsou výše uvedené lokality přístupné pohodlně všem, zima v Českém Švýcarsku v posledních letech nebývá již tak dlouhá, takže při troše štěstí lze doporučit všechna roční období.
 
A ještě z maličko jiného soudku – máte připravený také přehled dostupných památek – galerií, hradů, zámků? Ve vašem regionu jsou například lákadlem i sklářské provozovny.
 
Na internetových stránkách www.ceskesvycarsko.cz je kompletní seznam památek v našem regionu včetně všech kontaktních údajů, na kterých si může zájemce potřebné informace pohodlně zjistit.
 
Na stránkách www.ceskesvycarsko.cz vyzýváte, aby vám lidé psali připomínky, protože „přece jen nejste odborníci“… Což chápu jako velmi pozitivní výzvu. Ozval se ale už někdo? Co navrhoval, chtěl, nabízel…?
 
Zatím jsme měli jen ohlas s nabídkou označení přístupnosti turistických zařízení, na kterou jsme samozřejmě reagovali pozitivně, avšak kvůli nedostatku financí se projekt bohužel nerozběhl.