Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Metropolitní univerzita Praha obdržela ocenění za nejlepší program/projekt ve prospěch mladých lidí se zdravotním postižením, které převzal z rukou francouzského ministra školství Xaviera Darcose 27. listopadu v Paříži rektor univerzity prof. PhDr. Michal Klíma, M.A., CSc. Toto ocenění uděluje u příležitosti předsednictví Francie v Evropské unii francouzská národní organizace ONISEP pouze jediné instituci z České republiky.

Metropolitní univerzita Praha získala ocenění za projekt "Škola bez bariér" - Program pomoci studentům se zdravotním postižením. 
Tento ojedinělý sociální program je realizován Metropolitní univerzitou Praha pod záštitou primátora hl. m. Prahy MUDr. Pavla Béma. V akademickém roce 2008/09 studuje na univerzitě 64 studentů s tělesným zdravotním postižením. Svá studia již úspěšně ukončilo 16 studentů. Mezi nimi je i několik studentů z řad Rosky.
Výjimečnost tohoto programu tkví v jeho komplexnosti a rozsahu. Zahrnuje úplnou bezbariérovost všech budov školy, zcela bezplatné vysokoškolské vzdělání, bezplatné poskytování učebních pomůcek (notebooky, diktafony), literatury a služeb po celou dobu studia, vytvoření zázemí formou Denního centra, možnost bezbariérového ubytování. 
Díky tomuto programu získávají mladí lidé s handicapem vysokoškolské vzdělání, které jim umožňuje lépe se zařadit do běžného života a získat uplatnění na trhu práce. Tento program vede k odstraňování bariér ve společnosti. 
Bližší informace o Metropolitní univerzitě Praha a o tomto sociálním programu naleznete na http://www.mup.cz
Po převzetí ocenění upořádal rektor Metropolitní univerzity Praha tiskovou konferenci, která se konala 2. prosince 2008.. 
Kontaktní osoba: 
Mgr. Jaroslava Kněnická