Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

bez_nzvu1.jpg bez_nzvu2.jpg bez_nzvu3.jpg 

 

 bez_nzvu4.jpg                                                                                                                        

 

 

 

 

6. listopadu 2008 – 2. ledna 2009 v hlavní budově Všeobecné zdravotní pojišťovny, Orlická 4/2020, Praha 3.
Kudy tam: //www.old.roska-praha.cz/#st=s@sss=1@ssq=id%3Apremise%20159837" target="_self">MAPA
Parkování: možnost v Paláci Flora
MHD: výstup stanice metra Jiřího z Poděbrad, stanice Jiřího z Poděbrad tramvaj č. 11


                                      

Trocha z historie CESTY ZA DUHOUbez_nzvu5.jpg
Pravidelné pořádání výstav děl pacientů s roztroušenou sklerózou CESTA ZA DUHOU začalo v roce 2001 v starokatolickém sociálně pastoračním středisku Communio. V té době tam probíhaly kurzy výtvarného umění "Malování pro radost" série výstav autorů s různými zdravotními problémy. Výstava lektorky tohoto kurzu, která onemocněla roztroušenou sklerózou mozkomíšní, byla pojmenována „Cesta za duhou“. 
V roce 2003 výstavu, jejímž cílem bylo představit díla autorů s RS a jejich pohled na toto onemocnění, zaštítil Nadační fond Impuls spolu s Unií Roska – českou MS společností. Realizaci výstavy podpořila společnost Serono, která tak navázala na mezinárodní výstavu děl nemocných s RS „MS Arts Festival“. Zároveň byla zahájena stejnojmenná mediální kampaň a veřejná sbírka na projekt CEROS, jehož cílem je vybudovat celostátní síť center komplexní rehabilitace. Výstava proběhla ve dnech 29. 4. – 11. 5. ve Výstavní síni Atrium na Žižkově.
Cesta za duhou, která se uskutečnila 22. 11. - 6. 12. 2004 byla již společným projektem obecně prospěšné společnosti Ceros, Unie Roska – českou MS společností a společnosti Serono. Na výstavě, která proběhla v Živnostenské bance na Příkopě v Praze, bylo možné shlédnout na 80 děl více než 20 autorů a seznámit se s realizací vize obecně prospěšné společnosti CEROS.
Konec roku 2005 s sebou přinesl projekt "50 dní pro roztroušenou sklerózu", jehož součástí se stala také výstava "Cesta za duhou"
3. ročník Cesty za duhou hostily ochozy panteonu Národního muzea v Praze. bez_nzvu7.jpgNa výstavě, která byla oficiálně otevřena 3. listopadu a byla ukončena 15. prosince, návštěvníci viděli na 130 děl více než 25 autorů. Vyhlašovateli posledního ročníku "Cesty za duhou" byli UNIE Roska, o. p. s. CEROS, nadační fond Impuls a společnost SERONO. Záštitu nad celým projektem převzal primátor hlavního města Prahy pan Pavel Bém.
bez_nzvu8.jpgNa 3. ročníku vystavovali svá díla:
Jiří Dudycha Petr Berák Jana Dobiášová Jan Hrubý Alena Pospíšilová Helena Uhlířová Peter Jarabák Miloslav Mlčkovský Blanka Hylanová Jiří Donát Pavel Hradil Iveta Pilařová Květa Štrbová Petr Havelka Hana Hakenová Miloslav Mašek Hana Kristenová Dana Černoevičová Zděnka Urbanová Jiří Šryncl Dagmar Zemanová Šárka Matějová Alice Plundorová Slávka Faltinová
DĚKUJEME VŠEM!!!
Od 5. října do 12. listopadu 2006 zamířila Cesta za duhou se 150 výtvarnými díly autorů s diagnózou RS do Veletržního paláce Národní galerie v Praze.  
bez_nzvu9.jpgSpolutvůrci 4. ročníku Cesty za duhou byli:Michal Ambrož, Petr Berák, Katarina Brunclíková, Dana Černoevičová, Kateřina Čermáková, Jana Dobiášová, Jiří Donát, Jiří Dudycha, Svatava Eliášová, Hana Hakenová, Petr Havelka, Jana Holubcová, Pavel Hradil, Jan Hrubý, Blanka Hylanová, Petr Jarabák, Zdena Kaplanová, Jana Krček, Miloslav Mašek, Šárka Matějová, Iveta Pilařová, Alice Plundrová, Alena Pospíšilová, Jana Rodová, Věra Škochová, Květuše Štrbová, Karel Titl, Helena Uhlířová, Zdeňka Urbanová, Anna Valentová. 
I čtvrtá Cesta za duhou se stala součástí projektu 50 dní pro roztroušenou sklerózu.bez_nzvu10.jpg Záštitu nad celým projektem převzal primátor hl. města Prahy dr. Pavel Bém, záštitu nad výstavou prof. Milan Knížák. Partnery celého projektu se stali UNIE ROSKA, SMS klub, CEROS, Nadační fondu IMPULS a společnost SERONO. 
Poděkování za 4. ročník Cesty za duhou patří vedení Národní galerie a partnerům výstavy, obdiv pak všem autorům, kteří se na úspěšné cestě za duhou podíleli. 
 
5. ročník Cesty za duhou mohli shlédnout návštěvníci Škodova paláce Magistrátu hl. města Prahy v Jungmannově ul. 29/35 od 27. listopadu 2007 do 30. ledna 2008. I poslední ročník výstavy se konal v rámci projektu 50 dní pro roztrošenou sklerózou, nad kterým převzali záštitu ředitel VZP pan MUDr. Pavel Horák a primátor hl. města Prahy pan MUDr. Pavla Béma 
 
Na 5. ročníku představili svá díla: 
Marie Brožová, Jana Dobiášová, Jirka Donát, Jiří K. Dudycha, Hana Hakenová, Petr Havelka, Jana Holubcová, Alena Holá, Pavel Hradil, Blanka Hylanová, Peter Jarabák, Zdena Kaplanová, Jitka Kozlíková, Roman Kvapil, Míla Mašek, Miloslav Mlčkovský, Stanislava Perlínová, Petra a Klára, Iveta Pilařová, Alice Plundrová, Zdeňka Pokorná, Alena Pospíšilová, Alena Rodová, Květa Štrbová, Karel Titl, Helena Uhlířová, Mgr. Zdeňka Urbanová, Alena Valentová DĚKUJEME!