TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
17. -19. října 2008
Jezdecká hala – In-Expo Group
Praha, Císařský ostrov

PARADREZÚRA


Rozpis


1. Základní údaje

1.1. Pořadatel: Klub Kvítek
  
1.2. Datum konání: 17.–19.10. 2008

1.3. Místo konání: Jezdecká hala In-Expo Group
  Císařský ostrov, Praha 7 – Troja

1.4. Soutěžní obdélník: 20x40 nebo 20x60, umístěn v kryté hale o rozměrech 65 x 26 m, písek

1.5. Opracoviště: venkovní cvičný obdélník, písek

1.6.Funkcionáři závodů: hlavní rozhodčí: Marc Urban, BEL 
  rozhodčí: Christine Porterfield, GB 
  Ludmila Vítková – ČR
  technický delegát Christine Porterfield, GB
  hlavní komisař: Dušan Trtil, ČR
  předseda odvolací komise: Václav Beránek, CZ
  mezinárodní klasifikátoři Jana Kulichová, ČR
  Lynn Lawford, GB
  veterinář FEI: MVDr.Helena Pokorná,ČR
  hlasatel: Jan Kašpar
  předseda organizačního výboru: Jana Zenklová 
  sekretář: Andrea Beránková
  člen organizačního výboru: Jiří Fechtner, InExpo Group


2. Technické údaje

2.1. Předpisy: Mezinárodní pravidla FEI pro parajezdectví.2006
2.2. Paradrezúrní úlohy FEI 2006.  


2.2.Soutěže:
Mistrovské soutěže:

Soutěž č. 1: skupina Ia úloha 3
 skupina Ib úloha 11
Soutěž č. 2: skupina II, úloha 22
Soutěž č. 3: skupina III, úloha 32
Soutěž č. 4: skupina IV, úloha 52

Zahřívací test a Soutěž týmů: 
pro jednotlivce, v případě že alespoň dva národy budou mít tým, bude tato soutěž hodnocena současně i jako soutěž týmů.Tým musí být složen min. ze tří jezdců,alespoň jeden z nich musí být z I. nebo II. skupiny.

Soutěž č. 5: skupina Ia úloha 2
 skupina Ib úloha 10 
 skupina II úloha 21
 skupina III úloha 31
 skupina IV úloha 51
.
Volné sestavy na hudbu: 

Soutěž č.6: skupina Ia
  skupina Ib
Soutěž č.7: skupina II 
Soutěž č.8: skupina III
Soutěž č.9: skupina IV

Cena Zuzky:
Pro jezdce, kteří jsou nezařaditelní nebo jezdí v nižší skupině, než do které jsou zařazeni klasifikátorem. Soutěž je dvoukolová – jezdci pojedou ve skupině podle vlastního uvážení (obě kola ve stejné). První kolo se pojedou stejné úlohy jako v mistrovských soutěžích, druhé kolo volné sestavy na hudbu. Skupinu je nutné uvést v přihlášce.

Předběžný časový program:

Příjezd koní je ve čtvrtek 16.10., veterinární přejímka koní při příjezdu se koná ve čtvrtek mezi 17-18 hod. 

Trénink - 16.10. – pouze venkovní opracoviště, 17.10. individuálně i hala podle rozvrhu 

17.10. pátek 
 9.00 – 9.55 oficiální veterinární prohlídka koní veterinářem FEI 
 10.00 – 10.30 schůzka zástupců ekip
 10.45 – x individuální trénink v hale dle rozvrhu
 14.00 – 17.00 klasifikace, závodů se mohou účastnit pouze jezdci,
  kteří mají mezinárodní klasifikaci nebo ji zde získají
Ceny Zuzky se mohou zúčastnit i jezdci bez mezinárodní klasifikace
18.10. sobota
 9.30 slavnostní zahájení  
 9.50-16.30 soutěže
  po skončení soutěží - dekorování
 17.30 společné setkání účastníků a party

19.10. neděle
 9.30 - 16.00 soutěže 
 16.00 slavnostní nástup,dekorování a vyhlášení mistrů republiky

3. Všeobecné údaje

3.1. Přihlášky: předběžné přihlášky : do 15.8. 2008
  konečné přihlášky: do 15.9. 2008  
 
 přihlášky zasílejte na adresu : Klub Kvítek, Křižovnická 6, 11000 Praha 1
  tel: 604 209 987
  fax: 224 190 567,
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.2... Peněžité plnění:
  vstupní poplatek: 2.500.-Kč –v ceně je zahrnuto startovné do všech soutěží a ustájení 
1 koně od 16.10. – do 19.10.,včetně sena, každý další den ustájení – 600.-Kč 
vstupní poplatek bude uhrazen v hotovosti v pátek 17.10. při schůzce zástupců ekip
Občerstvení na sobotním setkání je pro soutěžící a jejich doprovod zdarma

3.3. Ubytování: si zajišťuje a platí každý individuálně.

3.5 Veškeré náklady spojené s účastí na závodech platí vysílající složka.

3.6. Zapůjčení koní je možné po předchozí žádosti zaslané spolu s předběžnou přihláškou. Jezdec zaplatí vstupní poplatek a náklady na transport koně 1.500.-Kč

3.7. V areálu je k dispozici:
 - prostor pro diváky – tribuny včetně místa pro vozíčkáře (hala není vytápěná)
 - občerstvení (vytápěný prostor), cena za oběd cca 50-90.-Kč 
 - toalety,
 - prostor pro klasifikaci
 - kancelář závodů
 - parkování – osobní auta , přívěsy i přepravníky koní

4. Veterinární předpisy

- Veterinární přejímka koní při příjezdu - před vyložením koní je nutné odevzdat platné veterinární doklady pro přesun koní na mezinárodní sportovní akce pod patronací FEI.( vakcinace proti chřipce 2x do roka, odběr krve – hřebčí nákaza, infekční anemie, vet.osvědčení ne starší 3 dnů) )
 veterinární prohlídka koní veterinářem FEI – pátek 17.10. 

5. Poskytované služby

5.1. Lékařská služba: MUDr. Alexandra Vosátková
5.2. Veterinární služba: proti úhradě
5.3. Podkovářská služba: proti úhradě

6. Ostatní ustanovení

6.1. Námitky a stížnosti možno předat předsedovi odvolací komise.
6.2 Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, za nehody nebo onemocnění, za ztráty předmětů
  nebo jejich poškození.
6.3. Všem účastníkům doporučujeme, aby měli své koně pojištěny pro způsobení škody jiným.  
  Úrazové pojištění je záležitostí každého jednotlivce.
6.4. Ceny: floty a věcné ceny obdrží všichni soutěžící.
Informace i na www.kvitek.org