TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

1, Znáte aktivity Unie Roska v ČR?
Ano, pochopitelně ne zcela do detailu, ale představu o jejích aktivitách mám a musím říci, že jejich rozsah je obdivuhodný.

2,Setkala jste se někdy s časopisem Roska?

Ano, od letošního února, kdy jsem nastoupila do funkce a získala kompetence v oblasti sociálních služeb a více se začala o tuto problematiku zajímat, dostávám pravidelně výtisky tohoto časopisu, za což mnohokráte děkuji.

3,Jak je Praha 4 dostatečně bezbariérová, co se chystáte zlepšit?

Bohužel musím říci, že k optimálnímu stavu bezbariérovosti naší městské části, je ještě dosti daleko. Také mnoho problémů v této oblasti neleží na bedrech městské části, ale MHMP, nicméně v rámci svých možností se snažíme i my pomoci a přispět ke zlepšení tohoto stavu. Např. při rekonstrukcích ZŠ, tam kde to lze, uplatňovat prvky bezbariérovosti. Dále v příštím roce bude v rámci rekonstrukce radnice vybudován nový výtah pro bezbariérový přístup. Také v koncepci sociálních služeb, která byla na jednání posledního Zastupitelstva schválena, máme v plánu postupně přebudovávat byty v jednom z našich domů s pečovatelskou službou na bezbariérové bydlení.

4,Pohled běžné společnosti na zdravotně postižené je často velmi zkreslený. Máte bližší zkušenost s problematikou postižených lidí, s možností využití jejich potenciálu?

Tak já mám ke zdravotně postiženým obzvláště blízko. Celých 15 let jsem pečovala o syna, který se narodil s vrozenou vývojovou vadou a tak velmi dobře tuto problematiku znám, i když pochopitelně pouze z určité stránky a druhu jeho postižení. Nicméně problémy týkající se uplatnění ve společnosti, problémy zařazení se do ní jsou i při různých postiženích obdobné.

5, Myslíte si, že je v ČR dostatečná ochota ze stany zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením?

Abych pravdu řekla, nepovažuji se za dostatečně kompetentní osobu, která by mohla zodpovědně na tuto otázku odpovědět, ale pokud se ptáte na můj osobní názor, tak jsem přesvědčena, že nikoliv. že stále ještě přetrvává stav, že zaměstnavatelé zaměstnávají zdravotně postižené hlavně z důvodu, aby splnili limit.... Paradoxně však mnozí handicapovaní mají lepší pracovní výsledky než zdraví...Protože já zastávám názor, že tam, kde příroda ubere, na druhé straně více přidá.

6, Jak by podle Vašeho názoru mohla a měla běžná společnost ještě pomáhat zdravotně znevýhodněné spoluobčany začlenit?

Asi není možné se spoléhat pouze na dotace státu. Určitě větší informovaností veřejnosti o tom, jak zdravotně postižení nejen žijí, ale hlavně, co všechno zvládají a dokáží. Při větší informovanosti o celé problematice, by mohlo dojít i ke změně myšlení lidí, u nichž stále ještě přetrvává názor, že zdravotně postižený je „jiný“. Ano je omezen v určitých činnostech pro jeho postižení nedostupných, ale může vynikat v jiných, ve kterých by nás zdravé ani nenapadlo, že je může zvládnout.,

7,Městská část Prahy 4 je spolupořadatelem víkendové akce Žijeme stejně jako Vy!, co od této akce očekáváte?

Tak v prvé řadě to, že se zdraví seznámí s tím, co všechno a jak musejí zdravotně handicapovaní v běžném životě zvládnout. Že si budou sami moci vyzkoušet běžné denní úkony – překážky, které překonávají. Dále toto společné setkání snad pomůže alespoň trochu odstranit bariéry v myšlení lidí, že zdravotně postižení jsou „jiní“. Ukáže dovednosti, které zdravotně postižení i přes svůj handicap ovládají. Propojí lidi v jeden celek a donutí je snad se v tom denním shonu zastavit a zapřemýšlet, že to, že jsou zdraví, není samozřejmost, že je to dar, kterého si každý musí vážit a chránit jej.. Že v životě se člověk ani nenaděje a může stát na druhém břehu...Doufám, že si lidé uvědomí, že zdravotně postižení nepotřebují soucit, ale včas a kvalitně podanou pomocnou ruku. No a ti, kteří neměli to štěstí mít pevné zdraví, že uvidí, že na celý problém nejsou sami, že když se dají dohromady lidé, kteří netouží jen po hmotných statcích, ale dokáží dělat i něco pro druhé bez ohledu na zisk,tak je vždy pro co žít, i když to tak mnohdy nevypadá.

8,Zkuste prosím jako spolupořadatel akce pozvat běžnou společnost, ale i postižené na tuto akci, která se bude konat ve vaší MČ na Pankrácké pláni 24-5. – 25.5.07

Vážené dámy, pánové, děti, vy všichni bez rozdílu věku i stavu zdraví,vy kteří věříte, že v každé životní situaci lze nalézt to dobré, přijďte se na vlastní oči přesvědčit, co všechno a v jaké míře zdravotně postižení dokáží!!! Přijďte si vyzkoušet na vlastní kůži, s čím se musí zdravotně postižení denně vyrovnávat a pokud máte srdíčko na správném místě, přijďte je v jejich snažení podpořit. Během dvou dní se vám nejen představí jako sportovci, umělci, ale hlavně jako lidé s velkou a nezlomnou vůlí a chutí nic v životě nevzdávat. Možná mají ve svém životě určitá omezení, ale věřte, že dokáží žít stejně jako my!!!


Jaroslav Zika