Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

21.9.2009 0:06
V pondělí 28. září v 17.00 hod. bude na adrese Bořivojova 90 na Žižkově v galerii lékařky, političky a umělkyně Jaroslavy Moserové v Ateliéru ALF slavnostně otevřena první česká konopná apatyka. Zřizovatelem Konopné apatyky královny koloběžky první je odborná společnost Konopí je lék. Magistrem konopné apatyky je Dušan Dvořák, ředitel bezbariérové školy Ateliér ALF. Konopí je určeno nemocným a je vydáváno na základě doporučení lékaře

Konopí a jeho produkty (mast, tinktura, konopný olej apod.) pomáhá při léčbě desítek nemocí. Dosavadní poznatky prokazují, že konopný výtažek je nejúčinnějším, nejlevnějším a také nejšetrnějším lékem na rakovinu, jaký může být nemocným dopřán. Potenciál při léčbě například cukrovky a desítek dalších závažných chorob a úrazů včetně popálenin je opakovaně ověřen. Konopí nemá nežádoucí účinky jako farmaceutické léky a je-li dodrženo dávkování a způsob užití, nedochází ani k riziku zanedbatelnému, kterým je drobný stav změny vědomí.
Finanční zájmy různých mafií jsou bohužel natolik silné, že odborné vědecké poznání, ve kterém hrají prim právě čeští vědci, je popíráno ideologickým přístupem politiků a zájmy nemocných jsou považovány za zanedbatelné a nicotné. Konopná apatyka chce otevřít cestu práva na ochranu zdraví, které občanům garantuje Ústava České republiky. Odborná společnost Konopí je lék usiluje o realizaci evropského výzkumného projektu pod patronací OSN, který vrátí České republice pošramocenou pověst ve světě.
Dosud bohužel nejsou stanoveny standardy dobré léčebné praxe včetně standardů pěstitelství, vlivu určitých odrůd konopí na určité nemoci apod. Tyto otázky je potřebné výzkumem odpovědět. Potenciál české vědy, pěstitelská tradice a stávající ekonomická krize jsou silnými argumenty pro prosazení evropského výzkumného projektu.
10. října 2009 bude v Ateliéru ALF zahájeno turné předních světových expertů Lumíra O. Hanuše z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, léčitele a výrobce konopného výtažku proti rakovině a jiným vážným nemocem Ricka Simpsona z Kanady a autora knihy Spiknutí proti konopí aneb Císař nemá šaty Jacka Herera z USA.. Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost jsou uvedeny na www.tdz-online.eu. Více informací o léčbě konopím a provozu Konopné apatyky královny koloběžky první najdete na www.konopijelek.cz