Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Dnem 12. prosince 2010 vstupují v platnost nové Smluvní přepravní podmínky  Českých drah. Byla akceptována iniciativa SONS přijetím ustanovení, které  umožňuje držitelům průkazů ZTP a ZTP/P zakoupení jízdního dokladu (jízdenky) ve vlaku i při nástupu v "obsazené" stanici bez manipulační přirážky. 

  Jízdenku lze tedy zakoupit u průvodčího za hotové i "předplacenou" In - kartou. U vlaků  kategorie SC s povinnou rezervací místa tuto službu pochopitelně využít nelze.