TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

KDY  
Světový den RS se konal ve středu 27. května 2009 (a vždy dále poslední středu v květnu).
KDO
Světový den RS byl ustanoven Mezinárodní federací RS a jejími členy pro jednotlivce, skupiny a organizace, které jsou zapojeny do celosvětového hnutí RS. 

 

 

 

 

PROČ
Světový den RS byl ustanoven, aby
- Se zvýšila informovanost o roztroušené skleróze, národních RS společnostech a celosvětovém hnutí RS.
- Se sjednotilo, rozšířilo a zmobilizovalo celosvětové hnutí RS.
- Se aktivizovaly zdroje na podporu celosvětového hnutí RS.

JAK
Jednotlivci, skupiny a organizace se zapojili do Světového dne RS tím, že
- Se zaregistrovali na stránkách Světového dne RS.
- Zorganizovali při této příležitosti nějakou akci.
- Zaregistrovali výzkum týkající se RS.
- Darovali nějaký obnos na podporu celosvětového hnutí RS.
CO
Celosvětové hnutí RS sjednocuje všechny lidi s roztroušenou sklerózou a jejich blízké a každého jednotlivce, skupinu, a organizaci ve světě, kteří bojují za kvalitnější život lidí s RS. Světové hnutí RS
- Se zabývá výzkumem léčby RS, aby se tato nemoc dala vyléčit.
- Pomáhá jednotlivým RS společnostem podporovat lidi s RS.
- Zvyšuje informovanost o RS.
- Hájí zájmy a práva lidí s RS.

Ke Světovému dni RS se přihlásilo téměř 150 zemí včetně Česka, které se také rozhodly zorganizovat různé akce u příležitosti tohoto dne.  
První Světový den RS zvýšil povědomí o RS a podpořil celosvětovou solidaritu s RS. MSIF také pomohlo národním společnostem s propagací Dne RS na webu
Více: http://www.worldmsday.org