Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

 Vážení a milí,

dovolte nám Vás informovat o oslavách Světového dne RS v ČR.

Plakát

Program