TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Již šestým rokem jsme si 25. 6. 2008 připoměli národní Den roztroušené sklerózy v ČR. U jeho příležitosti se po celé ČR konají akce, které upozorňují ve všech souvislostech na závažnou problematiku roztroušené sklerózy. Tyto akce se např. uskuteční v průběhu června v regionech Brno, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jindřichově Hradci, Kyjovu, Liberce, Ostravě, Písku, Prahy, Přerova a Ústí nad Labem. V regionech se pořádají benefiční akce jako jsou výstavy, koncerty, semináře, konference, autogramiády, dny otevřených dveří apod. 

.

Konané akce jsou vesměs realizovány ve spolupráci s lékařskými garanty organizace, kteří jsou z většiny MS Center.                                                                               

Ke Dni RS v ČR se uskutečnuje také široká mediální kampaň jak na celonárodní tak na regionálních úrovních.                                                                            

Vyvrcholením tohoto Dne RS v Česku je konání Národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“. Jejím smyslem je dialog-setkání a výměna názorů lidí s RS a předními odborníky zabývajícími se diagnostikou a léčbou roztroušené sklerózy.Záštitu nad ní přebírají významné osobnosti. .             

V horizontu do čtvrt roku od Konference je vydáván Sborník shrnující souhrnně přednášky i diskuzi k nim.                                                                     

Na Národní konference se vždy očekává účast okolo 200 osob s roztroušenou sklerózou z různých míst ČR ( od Ústí nad Labem po Ostravu). 

Závěrem lze konstatovat, že všechny akce ke Dni roztroušené sklerózy v ČR plní svůj účel a vedle prováděné osvěty, edukace, poznávání či výměny zkušeností, také potřebně zviditelňují celou problematiku tohoto nelehkého chronického neurologického onemocnění převážně mladých lidí