TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR (Unie Roska, České MS společnosti)


Dne 27.5. byl vyhlášen historicky první světový den roztroušené sklerózy, který jsme oslavili řadou akcí. 
Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 7. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“ konané v v Kongresovém centru ČVUT Masarykovy koleje v Praha 6.
V dubnu se konala v Domově Sue Ryderv Praze 4 významná volební regionální členská Valná hromada pražské Rosky.  

V květnu jsme byli na Pankrácké pláni v Praze 4 spolupořadateli víkendového festivalu bez hranic „ŽIJU STEJNĚ JAKO TY!“ pod záštito MČ Praha 4.  
Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav - unikátní výstavy „MÁM RS…NO A CO?!“ ve 3 krajích ČR, v listopadu v Praze pak na další výstavě děl lidí s RS „Cesta za duhou“ . 
Byli jsme na výstavách Non-Handicap v Praze a Rehaprotex v Brně. Ve druhé polovině roku jsme aktivně působili v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu“.
V říjnu jsme oslavili prospěšnou akcí 25 výročí působnosti naší organizace.
Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme dále pokračovali v rozšiřování služeb naší provozovny MS Centra Roska v Praze 7. 


1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 737 členů, 
tj. téměř 25 % z celého sdružení.


2. R e k o n d i č n í  p o b y t y  s e  z d r a v o t n í m  p r o g r a m e m

1. Tavba Kamenický Šenov 26. 4. - 2. 5. příjemné prostředí 
2. Mačkov u Blatné 26. 5.. - 1. 6. bezbariérové
3. Exodus Třemošná u Plzně 12. - 15. 5. bezbariérové 
4. Národní hřebčín Kladruby n. L 21. - 27. 6. hiporekondice
  5. Espero Skokovy v Českém ráji 14. - 20. 6. částečně bezbariérové
6 Espero Skokovy v Českém ráji 2. - 9. 8. částečně bezbariérové  
  7. Národní hřebčín Kladruby n. L 16. - 22. 8. hiporekondice
  8. Exodus Třemošná u Plzně 15. - 18. 9. bezbariérové
9. Trnávka Želiv 20. - 26. 9. pro náročnější
10. Espero Skokovy v České ráji 27. 9. - 3. 10. částečně bezbariérové
11. Mačkov u Blatné 10. - 16. 10. bezbariérové

Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 238 osob handicapovaných
roztroušenou sklerózou. 
Rekondice byly podpořeny státní dotací, klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.


3. I n d i v i d u á l n í  r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitace v bytě osob s průkazem ZTP-P přes zdravotnické zařízení Monada 
  odbornými rehabilitačními pracovníky využilo celkem 48 lidí. 
b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You v Praze 4, 6 a 12
  které využilo 19 lidí s RS.
c) zapůjčování přístrojů MOTOmed, rotoped, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, gum,
  masážního přístroje apod. Této služby využilo téměř 38 lidí s RS 
Podpořeno grantem HMP a grantem MČ P 4..


4. S k u p i n o v á  r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek 
  pondělí 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Alice Plundrová
  pondělí 14,00-16,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Vendula Janderová
  úterý 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova, cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková  
  úterý 12,30-14,30 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Věra Adámková
  úterý 18,00-20,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Hana Vágnerová
  středa 10,00-12,00 v MS centru, P 7, Tusarova 10, cvičí J. Velíšková a I. Rosová
  čtvrtek 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Jana Císařová
  pátek 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova , cvičí V. Adámková a D. Zemanová
  Cvičení se pravidelně účastnilo 72 osob. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.
b) rehabilitační plavání bylo každou středu od 18,00 do 19,00 hod. v bazénu YMCA a
  využilo jej 10 osob.
Podpořeno státní dotací a granty HMP, MČ P 4, 7 a 11.


5. H i p o t e r a p i e

Hipoterapie probíhala v jízdárnách: Jezd. klub Počin Dolní Počernice v úterý a čtvrtek
  Jezd. odd. Orion Braník úterý a čtvrtek
  Hipo stř. soc. ter. far.PL Bohnice středu
  TIS- Hucul Club Zmrzlík pátek
  Bucephalos Nučice dle dohody 
Celkově se hipoterapie zúčastnilo 64 osob. Imobilní účastníci byli sváženi mikrobusem.
Podpořeno grantem HMP a granty MČ P 4 a 11.


6. S o c i á l n í  r e h a b i l i t a c e

Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska, v terénu na základě předběžné domluvy, na pobytových akcích. Podle zájmu a možností byly pořádány akce sociální rehabilitace - např. 
z oblasti dalšího vzdělávání, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy apod. Realizovala se i na pobytových akcích Využilo jí více než 100 osob. 
Podpořeno státní dotací a grantem HMP. 


7. S o c i á l n í  p r á c e 
V MS Centru Roska je průběžně zajišťována také ostatní komplexní sociální práce zejména poradenská činnost. Převážně ji využívají lidé s RS a jejich rodiny. V terénu se realizuje přímo u klienta, který tuto službu potřebuje. 
Využilo jí celkem 150 klientů.


8. C e n t r u m  p r á c e 

Je na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 a funguje od roku 2006. pod patronací společnosti B. P. T., která s Roskou úzce spolupracuje. Toto centrum práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany má hlavní cíl tyto spoluobčany zaměstnávat a vzdělávat. Služeb Centra využilo 25 roskařů. .


9. Z a h r a n i č n í  a k c e

V září 2009 opět proběhl 10 denní rekondiční pobyt ve slovinském MS Centru v Ankarami, kterého nezúčastnili 4 pražští roskaři..


10. W e b o v á  s t r á n k a

Moderní webová stránka pražské organizace Roska, obsahující potřebné informace o nás, je na adrese https://www.roska-praha.cz.


01 2010  


Ing. Jaroslav ZIKA, v. r.
předseda