Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Tak v tomto duchu se nese projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který se uskuteční 24.– 25. května 2008 na Pankrácké pláni v Praze 4 (hned u metra Pankrác).

Cílem projektu je přiblížit život zdravotně postižených spoluobčanů . V obecném povědomí
je bohužel člověk s postižením vnímán stále s rozpaky, jako člověk neschopný života bez pomoci, neschopný samostatně a plnohodnotně žít. Tím vzniká zákonitě vzájemné odlučování. To je špatně – pojďme bořit staré mýty, pojďme najít cestu k postiženým.

Proto je tu Nadační fond se svým projektem, s akcí, na které nerozhodují fyzické handicapy, ale vůle a chuť do života a na kterou jste všichni srdečně zváni.

Pojďme se poznat, možná, že změníme názory a náhledy na sebe, možná budeme ohleduplnější a citlivější a zjistíme, že hlavní překážkou v možnosti plnohodnotně žít není postižení, ale pokřivené lidské vztahy.

Přijďte si vyzkoušet vyrobit hrneček, šperk, korálky, prostírání a podívat se do Stánkového městečka, kde se představí zaměstnavatelé, pacientské organizace a chráněné dílny.

Přijďte si zasportovat, zkusit jízdu na invalidním vozíku, zabruslit, pokusit se zdolat horolezeckou stěnu, svézt se na koni, zkusit si zvukovou střelbu, chůzi s bílou holí.

Po celé oba dva dny vám bude zpříjemňovat zdejší pobyt vystoupení umělců „zdravých“ a „zdravotně postižených“ na podiu, v sobotu zakončené módní přehlídkou a večerním komponovaným koncertem.

Takže neváhejte, přijďte se podívat. Rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty. Zveme všechny z celé České republiky. Nikdo se nebude nudit. V sobotu začínáme v 10 hodiny a končíme ve 22 hodin, v neděli jsme pro Vás nachystali program od 10 do 17 hodin. Celý areál bude na akci plně bez bariér.

Proč se o hledání cesty k našim zdravotně postiženým spoluobčanům aspoň nepokusit.
Těšíme se na vás.
Helena Donovalová
Nadační fond pro podporu zaměsnávání osob se zdravotním postižení
www.nfozp.cz