TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Propozice pro rok 2010 – XVII. ročník

1. Pro rok 2010 se vyhlašují 3 soutěžní kategorie Ceny VVZPO za publicistické práce zaměřené na problematiku zdravotního postižení:

televizní (přihlásit lze díla vysílaná v televizi nebo jinak veřejně publikovaná, např. prostřednictvím internetu, kina apod.);

rozhlasová (přihlásit lze díla vysílaná v rozhlase nebo uveřejněná prostřednictvím internetu);

tisková (přihlásit lze díla písemná veřejně publikovaná tiskem nebo prostřednictvím internetu).

Cena se uděluje za publicistické dílo, které nejlépe popularizuje problematiku života osob se zdravotním postižením a příznivě ovlivňuje postoj veřejnosti k těmto osobám. Přijímána je původní česká tvorba.

2. Přihlásit lze dílo publikované od 1. 10. 2009 do 30. 9. 2010.

3. Dílo se přihlašuje do soutěže na sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 do 30. 9. 2010. Pro dodržení termínu je rozhodné datum podání na poštovním úřadě nebo v podatelně Úřadu vlády ČR. Dílo se předkládá ve třech kopiích (televizní na DVD, rozhlasové na CD), z nichž dvě budou autorům vráceny po ukončení soutěže. Přihláška musí obsahovat údaje, kde a kdy bylo dílo zveřejněno, pokud bylo dílo uveřejněno prostřednictvím internetu, musí být uveden i odkaz na URL adresu. Přihlášku může předložit autor nebo libovolná fyzická či právnická osoba se souhlasem autora. Do soutěže budou přijaty od každého autora (kolektivu) maximálně tři práce v každé z kategorií.

4. Nejlepší díla vybere nezávislá porota.

5. Ve všech třech kategoriích se uděluje 1., 2. a 3. cena.

6. Ceny předává autorům předseda vlády České republiky – předseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

VVZPO