TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.mpsv.cz

  Tisková zpráva V Praze 26. června 2012

ZÁKLADNÍ INFORMACE K sKartě

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s dodavatelem služby Českou spořitelnou zahajuje vydávání karet sociálních systémů tzv. sKaret. Sjednocením výplaty systémů dávek (dnes probíhá třemi různými způsoby) stát na přenosu této finanční pomoci klientům ušetří více než 200 milionů korun ročně. Prostřednictvím karty sociálních systémů budou vypláceny všechny nepojistné sociální dávky. Podobný systém funguje v řadě dalších zemí (Itálie, Velká Británie, Finsko, Polsko atd., mimo EU například Japonsko či USA.

Poštovní poukázky

V případech, kdy klient bude požadovat i nadále zasílání dávek prostřednictvím peněžních poukázek, budeme v roce 2012 využívat i stávající řešení používané
v současné době (zasílání složenkou). V této době budou vznikat navazující komerční produkty podle poptávky na zajištění zasílání složenkou typu B, nebo donášky do místa bydliště. Po uplynutí této doby si služby bude hradit každý sám (pokud nebude uznán jeho požadavek na donášku peněz jako oprávněný). Například i dnes existuje možnost, jak zajistit tuto službu příjemci prostřednictvím komerčních produktů na trhu. Jednou z možných cest je i nabídkový produkt samotné České spořitelny („Odchozí bezhotovostní platba poštovní poukázkou typu B"), jehož využití, resp. zahrnutí této možnosti mezi nadstandardní služby k sKartě, budeme od
České spořitelny jako dodavatele sKaret požadovat.

Funkce sKarty

Klienti po obdržení sKarty budou moci (až na výjimky u vázaných prostředků účelových dávek) nakládat s kartou jako s jakoukoli jinou bankovní kartou (sKarta je také stejně chráněna, je možné ji zablokovat apod.). Kromě výběru z bankomatu (ke každé dávce jeden výběr z bankomatu zdarma) je tedy možné s sKartou platit
u obchodníka či využívat služby cashback. V případě, že chce i nadále využívat svůj vlastní účet, bude možné trvalým příkazem při převzetí sKarty toto (zdarma) nastavit. Zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si výpis zasílat, a to za cenu poštovného.

Zvláštní příjemce a opatrovník

Výše uvedené funkce může namísto klienta provádět buď jeho zákonný zástupce (rodič, opatrovník) nebo ve správním řízení ustanovený zvláštní příjemce dávky. Především institut zvláštního příjemce je vhodné použít v případech, kdy je klient oslaben
ve schopnosti správně dávku čerpat

a používat. Zvláštní příjemce může být ustanoven jednak
v případech,

kdy klient úmyslně nesprávně využívá dávku, ale především
v případech, kdy je nezbytné ochránit klientovy zájmy. Je velmi vhodné, aby zvláštním příjemcem byla ustanovena osoba, která se odborně věnuje klientovi v rámci poskytování sociálních služeb nebo v rámci individuální sociální práce zaměstnancem obce. Pokud klient Úřadu práce z objektivních důvodů není schopen nakládat kartou, (jedná se například o osobu se zdravotním postižením), je možné vyplatit dávku prostřednictvím poukázky či hotovosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení,
tel.: 221 922 809 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.mpsv.cz

 

Distribuce

Vydání prvních sKaret zahájí ÚP ČR ve spolupráci s Českou spořitelnou již
v posledních červnových dnech. Ve vytipovaných lokalitách v ČR bylo zažádáno
o několik desítek sKaret, následně (zhruba v polovině července) bude tato ověřovací fáze vyhodnocena. V průběhu července by Kontaktní pracoviště ÚP ČR měla objednat výrobu dalších 50 000 sKaret pro konkrétní příjemce. Průběh vydávání sKaret příjemcům sociálních dávek je nastaven tak, aby jej řídila Krajská pracoviště ÚP ČR, která zohlední aktuální možnosti svých podřízených Kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Každý příjemce této sKarty bude písemně vyrozuměn o tom, že je jeho karta na úřadu připravena. Nejprve tedy držitel sKarty obdrží od příslušného úřadu práce dopis s výzvou k vyzvednutí sKarty. Při převzetí sKarty dostane klient příručku s návodem, jak lze kartu používat, informaci o podmínkách použití sKarty a také sazebník plateb při nakládání s sKartou. Přičemž zdarma je pro příjemce sKarty její vydání jedenkrát za 4 roky, otevření a vedení technického účtu ke kartě, bezhotovostní platba kartou u obchodníka, výběr z bankomatu České spořitelny ke každé dávce nebo provedení jednoho bezhotovostního převodu.

Obyvatelé pobytových zařízení

V případě, že je klient v takovém zdravotním stavu, že se nemůže dostavit na příslušný úřad práce, pak může postupovat následovně:

• buď tak, že je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až
v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny

• mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené transakce a sKartu následně oprávněnému předá. Je vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě
i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným útvarem obecního úřadu, nebo na poště či
u notáře. Poplatek obvykle činí 30,- Kč.

• ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní asistence).

Primárně se bude snaha pracovníků ÚP ubírat tím směrem, aby i tito klienti nemuseli platit za nadstandardní služby a využili těch prostředků, které jsou zdarma. K nim patří v první řadě využití institutu zmocněnce nebo opatrovníka. Ten může být určen
(a často už tak je) z řad zaměstnanců pobytového zařízení. V takovém případě je na základě plné moci umožněno, aby klientovi (stejně jako mu dosud zajišťovali zaměstnanci pobytových zařízení například nákup apod.) zajistili výběr peněz
z bankomatu, případně kartou platili právě při nákupu. Klient má možnost si nechat za cenu poštovného posílat výpis čerpání, který bude sloužit i jako zpětná kontrola utracených částek (zdarma bude možné provádět kontrolu online i na portále, kam se klient přihlásí a uvidí průběh čerpání a zůstatek na účtu). Pokud klient Úřadu práce
z objektivních důvodů není schopen nakládat kartou, (jedná se například o osobu se zdravotním postižením), je možné vyplatit dávku prostřednictvím poukázky či hotovosti.

Viktorie Plívová

vedoucí tiskového oddělení

a tisková mluvčí Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha Viktorie Plívová, vedoucí tiskového oddělení, tel.: 221 922 809 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.mpsv.cz