TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Vážení a milí,

Na základě dohody s dr. Řasovou-viz přiložený dopis budeme  předem všechny zájemce o fyzioterapii evidovat, kteří pak v rámci různých studií na 3. LF UK v Praze budou do nich dle možností zařazováni (osobní údaje nebudou nikde zveřejněny).        

Pro vytvoření potřebné databáze všechny zájemce prosím o nahlášení těchto údajů: jméno, adresa, věk, telefonní kontakt, zdravotní  stav (i schopnost chůze včetně délky), použití holí.  Přihlašují se i zájemci postel, která „léčí" - „pohyb bez pohybu".

  Hezký den

Jaroslav Zika

Fyzioterapie - studie

Vážený pane inženýre,

Navrhuji, abychom všechny zájemce o fyzioterapii evidovali a v rámci různých studií na 3. LF UK v Praze je dle možností zařazovali do naší databáze (osobní údaje nebudou nikde zveřejněny).

V současné době probíhá česká srovnávací studie, která porovnává vliv různých fyzioterapeutických postupů (jejich účinnost byla již prokázána, cílem je zjisti, která je efektivnější a na co). Ve studii vyšetřujeme testy rovnováhy a chůze - je potřeba, aby lidé měli nějaký hybný problém, ale zároveň byli schopni samostatné chůze
(s pomůckou, na krátkou vzdálenost).

Do budoucnosti plánuji opět studovat možnosti ovlivnění plasticity mozku pomocí fyzioterapie (v této studii kromě klinických testů budeme vyšetřovat krev a využívat magnetickou rezonanci).

Pro těžší pacienty mám možnost zapůjčit na dva měsíce bezplatně postel, která „léčí" - „pohyb bez pohybu".

Zájemci o fyzioterapii mi mohou posílat telefonní číslo. Koordinátor studie jim vše vysvětlí,  domluví se, zda splňují vstupní kritéria, domluví termíny vyšetření a terapii. Pokud by se nehodily do některé z nabízených možností, byly by zařazeni do databáze pro případnou další spolupráci.  

S poděkováním a pozdravem

Kamila