TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Vzhledem k různým nejasnostem a nedorozuměním, vzniklým v souvislosti s  tiskovou konferencí předsedy Vlády ČR P. Nečase, ministryně MPSV ČR L. Müllerové
a generálního ředitele České spořitelny a.s. P. Kysilky, připravila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR návod pro ty, kdo sKartu převzít nechtějí.
Do přehledné tabulky shrnula různé situace, jejich řešení a také důsledky..

Předseda NRZP Č Václav Krása k tomu dodává: "Pokud chcete předejít různým komplikacím, doporučuji Vám, abyste co nejdříve poslali doporučený dopis na svůj Úřad práce tohoto znění:

Vážení, sděluji Vám, že v souladu s § 5, odst. 4 a odst. 8 zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů vyslovuji svůj nesouhlas s tím, aby moje osobní údaje byly z databáze Úřadu práce ČR poskytnuty dalšímu komerčnímu subjektu, například České spořitelně a.s. k dalšímu zpracování.

Je možné toto sdělení také předat písemně do podatelny Úřadu práce, kde Vám však doporučuji vyžádat si potvrzenou kopii dopisu."

Tabulka řešení různých situací v souvislosti s sKartou pro osoby, které sKartu převzít nechtějí, se nachází v příloze.

Soubor ke stažení: Tabulka řešení